รูปภาพของ khanitsorn.r

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิทยบริการไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "Towards National Impacts and International Quality" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ adul.w

วิ่งเพื่อสุขภาพ : PATANI MARATHON 2018

วิ่งเพื่อสุขภาพ : PATANI MARATHON 2018

                                                   

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nitiporn.s

น้ำกุหลาบ

                      

                                                                          ภาพที่ 1 ดอกกุหลาบและน้ำกุหลาบ

น้ำกุหลาบ เป็นเครื่องดื่มสีสวย มีกลิ่นหอม ทำจากดอกกุหลาบสด

วิธีทำ

รูปภาพของ supawadee.m

การสมัครสมาชิกห้องสมุด (บุคคลภายนอก)

การสมัครสมาชิกห้องสมุด (บุคคลภายนอก)

 

         บุคคลภายนอกสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดเพื่อเข้าใช้ตามวัตถุประสงค์ได้ 2 รูปแบบ คือ

 

1.   เข้าใช้บริการอย่างเดียว และไม่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศบุคคลทั่วไป  เสียค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 100 บาท

นักเรียน ชั้น ป.1 - ม.6เสียค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 50 บาท

รูปภาพของ Memento_i

ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในยุค Social Network" ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงอีกครั้งจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี ที่ได้เชิญให้มาเป็นวิทยากรร่วมในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในยุค Social Network" แก้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ประจำอำเภอทั้ง 12 อำเภอของปัตตานี  ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ซึ่งเป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้ร่วมงานกับทาง พช.ปน. ต่อเนื่องจากการบรรยายในหลักสูตร การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla! CMS (2558) และ Infographics กับการผลิตสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (2559)

คำสำคัญ: 

ระบบการเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ

1.ปัญหาและที่มา

      - เปิดไฟฟ้าแสงสว่างทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

      - การสัมผัสสวิทช์ไฟฟ้าในขณะที่มือเปียก เมื่อต้องการเปิดหรือปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ทำให้มีความเสี่ยงในการที่จะถูกไฟฟ้ารั่วไหลลงดิน

2.วัตถุประสงค์

          - เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

          - เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้ารั่วไหลลงดิน

3.วิธีการดำเนินการ

          - ปรับปรุงการเปิดปิดไฟฟ้าเป็นแบบอัตโนมัติ ไฟฟ้าแสงสว่างจะเปิดเมื่อมีผู้เข้าใช้ห้องน้ำ และปิดเองอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ห้องน้ำออกจากห้อง

4.หลักการทำงาน

รูปภาพของ rakchanok.p

ประวัติความเป็นมาของชื่่อตำบลบ่อทอง / ควนหรือเขาบ่อทองและนามสกุลผ่องอำไพ

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ่่อทอง / เขาบ่อทอง (อ.หนองจิก จ.ปัตตานี) และ สกุลผ่องอำไพ

         เม่ื่อประมาณ 300-400 ปีที่ผ่านมามีครอบครัวของตระกูลผ่องอำไพ ได้ย้ายมาจากบ้านท่าแซ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา มาทางเรือ และมาตั้งบ้านเรือนอยู่จนมีลูกหลานมากมาย ได้แยกย้ายกันไปตั้งครอบครัวใหม่

ในตำบลบ่อทอง "เป็นตระกูลแรก" และในหมู่บ้านมีบ่อน้ำอยู่ 1 บ่อ ที่ในบ่อมีไหบรรจุทองคำอยู่ 2 ใบ ซึ่่่งจะมองเห็นได้

ในวันขึ้น 8 ค่ำ และ15ค่ำ ในช่วงเวลา 10.00 น. -11.00 น. เป็นประจำแต่ไม่มีใครสามารถลงไปเอาได้และชาวบ้าน

รูปภาพของ amnat

ผลการตรวจสอบงบการเงินและแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

     จากการเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ COP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 ก.พ.2561 เรื่อง "ผลการตรวจสอบงบการเงินและแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ" ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร 9 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอสรุปว่า

     1. ต้องศึกษา พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ทุกมาตราด้วยความรอบคอบ จากนั้นมาดูว่าแต่ละมาตรามีประกาศ ระเบียบ กฎ หรือหลักเกณฑ์ใดมาประกอบ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน กฏหมาย ประกาศ ระเบียบ กฏหรือหลักเกณฑ์ใดยกเลิกแล้วไม่ควรนำมาใช้

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ rakchanok.p

การค้นหาหนังสือในห้องเก็บหนังสือ(Cleaning room)

                                            การค้นหาหนังสือในห้องเก็บหนังสือ (Cleaning room)

               การค้นหาหนังสือในห้องเก็บหนังสือ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้

     1. ผู้ใช้บริการค้นหาหนังสือจากระบบ OPAC โดยมีสถานะปรากฏว่าเป็นหนังสือ Cleaning room แล้วติดต่อโต๊ะ

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (หนังสือ Cleaning room เป็นหนังสือเก่า ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

     2. บรรณารักษ์ลงบันทึกในแบบฟอร์มการใช้บริการ (กระดาษสีเหลือง)

         2.1 ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผู้ใช้ฯมาติดต่อ

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS