รูปภาพของ nangnoy.d

การเก็บหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาเพื่อรอจำหน่าย

การเก็บหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาเพื่อรอจำหน่าย

            การจัดเก็บหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาเป็นงานหนึ่งในกลุ่มงานบริการสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทำหน้าที่เก็บหนังสือพิมพ์จากชั้นบริการรายวันนำมาเก็บไว้ที่ชั้นล่วงเวลา  และทุกสิ้นเดือนจะมีการมัดเก็บหนังสือพิมพ์จากชั้นล่วงเวลา โดยนำหนังสือพิมพ์ที่มัดเรียบร้อยแล้วไปเก็บในห้องเก็บหนังสือพิมพ์ ซึ่งเรียงตามลำดับชื่อ เพื่อรอจำหน่าย โดยห้องสมุดจะเก็บหนังสือพิมพ์ย้อนหลังไว้ 1 ปี

รูปภาพของ adul.w

วิ่งเพื่อสุขภาพ : การยืดกล้ามเนื้อ

วิ่งเพื่อสุขภาพ :

การยืดกล้ามเนื้อ

กิจกรรมประจำวัน_๑๙๐๑๐๗_0007_re.jpg

บริการสื่อโสตทัศนวัสดุด้วยตนเอง 3ขั้นตอน ง่ายนิดเดียว

1. หยิบสื่อโสตทัศนวัสดุได้จากตู้เก็บ แล้วทำการเปิดแอพ QR code จาก Facebook หรื LIND ในมือถือ แล้วส่องไปที่ QR code ที่ติดอยู่หน้ากล่องสื่อโสตทัศนวัสดุ   

2. หน้าจอจะแสดงข้อมูลของโสตทัศนวัสดุเรื่องนั้นๆ และมีเมนูให้เลือกกดหากต้องการยืมสื่อโสตทัศนวัสดุเรื่องนั้น  

3. หน้าจอจะแสดงการ Login ด้วยข้อมูลสมาชิก แล้วกดทำการยืม หากยืมสำเร็จแล้วให้ ประทับวันกำหนดส่งคืนหลัง      

   กล่องด้วยตนเองเป็นอันเสร็จ นำโสตทัศนวัสดุกลับไปดูที่บ้านได้เลยจ้า...

 

รูปภาพของ nusara.d

การกู้คืนระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ (Item) ที่ได้ถูกลบออกไปแล้ว กลับนำมาใช้ใหม่

         การกู้คืนระเบียนทรัพยากรสารสนเทศ (Item) ที่ได้ถูกลบออกไปแล้วเนื่องจากความผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เราสามารถที่จะกู้คืนข้อมูลระเบียนกลับมาได้โดย เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ค้นหาข้อมูลรายการทรัพยากร

2. เลือกทางเลือกที่ใช้ในการสืบค้น

3. คลิกปุ่มสืบค้น

4. ปรากฏรายการที่สืบคน จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อเรื่องรายการที่เราต้องการ

1_2.jpg

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทำงานที่ 1 - 4

 

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ tubtim.b

ระบบการลงเวลากิจกรรม 7 ส. ด้วย QR Code

         กิจกรรม 7 ส.เป็นกิจกรรมหนึ่งของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

ที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา   กิจกรรม 7 ส.เป็นกิจกรรมที่

มุ่งการปรับปรุงการทำงานโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติกิจกรรม

จนเกิดเป็นนิสัยที่ดี มีวินัยโดยมิได้มีการบังคับ มุ่งประโยชน์แก่ส่วนรวม ในด้านความสะอาด

ความเป็นระเบียบ สร้างบรรยากาศทีดีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และรวมทั้งสิ่งแวดล้อมของ

หน่วยงานเป็นสำคัญ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และเป็นรากฐานของระบบคุณภาพ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ Kamonthip.i

เคล็ดลับการปั๊มนมแม่ By แม่มุก

เมื่อลูกคนแรกกินนมผง ลุกคนที่2ต้องกินนมแม่ 100%

เคล็ดลับการปั๊มนมแม่

1. กำหนดเวลาการให้นม และ การปั๊มนมให้ตรงเวลา ปั้มในเวลาเดียวกันจ้า

42858947_238401286836671_83727423908085760_n.jpg

รูปภาพของ Kamonthip.i

วิธีการใช้เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องสแกน Fujitsu fi-7700 เบื้องต้น

1_0.png

1.กดปุ่ม Power  เพื่อทำการเปิดเครื่องสแกน

2_2.png

           1.1 ผู้ใช้งานสามารถเลือกการสแกนเอกสารได้ 2 แบบ ได้แก่ การสแกนเป็นแผ่น และหนังสือเป็นเล่ม

3_2.png

2. เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat 8 Professional โดยการดับเบิ้ลคลิก

4_1.png

รูปภาพของ Memento_i

ลบภาพพื้นหลังรูปภายใน 5 วินาที

การลบภาพพื้นหลัง หรือการ ไดคัท (Dicut) รูปภาพ คือการนำตัววัตถุที่ต้องการออกจากพื้นหลัง (background) เพื่อนำไปใช้ในการสร้างกราฟิก งานตัดต่อ รีทัชหรืออื่นๆ ซึ่งถือเป็นการทำงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก ละเอียด และใช้เวลานานพอสมควร โดยปกติแล้วทุกคนรวมทั้งตัวผมมักจะใช้โปรแกรม Photoshop ช่วยในการทำงานตรงนี้ แต่ช่วงนี้มีกระแสที่มาแรงมากในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ชื่อ Remove.bg (https://www.remove.bg) ซึงเป็นบริการออนไลน์ที่ช่วยในการลบภาพพื้นหลังออกจากตัววัตถุ ผมได้ลองเล่นดูแล้วพบว่าทำได้จริง และมีขั้นตอนที่ง่ายมาก

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ panita-w

การสร้าง Barcode สมาชิกห้องสมุด

การสร้าง Barcode สมาชิกห้องสมุด

1. ดับเบิลคลิก ไอคอน ที่หน้าจอ ดังรูป

111_0.png

2. หลังจากนั้นจะแสดงดังรูป ให้คลิกเลือกไฟล์ mem_out.JOB แล้ว คลิก ปุ่ม Open จะแสดงดังรูป

 

รูปภาพของ Memento_i

ว่าด้วยเรื่องของบัญชีสมาชิก (User Account) ระบบห้องสมุด ALIST

บัญชีสมาชิก หรือ User Account ที่ระบบห้องสมุดกำหนดขึ้นแก่สมาชิก สำหรับไว้ใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนตัว จอง ต่ออายุการยืม ตรวจสอบวันกำหนดส่งคืนทรัพยากร หรือดูยอดค่าปรับผ่านระบบ OPAC นั้น ประกอบไปด้วย 2 ส่วน นั่นก็คือ Username และ Password

คำสำคัญ: 

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS