รูปภาพของ tubtim.b

สิ่งพิมพ์ภาษาตะวันออกในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

               หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

ที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน   สำหรับทรัพยากร

สารสนเทศภาษาต่างประเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดฯจะมีทั้ง

กลุ่มภาษาทางตะวันตกได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

และภาษาเยอรมัน   ส่วนทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มภาษาทางตะวันออก

ที่นอกเหนือจากภาษาไทยได้แก่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษามลายู

กลุ่มอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

 

รูปภาพของ jutarut.k

PR Services ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

               ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับคำว่า PR Services (Proactive Services) กันก่อนนะคะ  PR Services ย่อมาจากคำว่า Proactive Services เป็นการวางแผนในการให้บริการลูกค้าล่วงหน้า เป็นบริการที่แสดงออกถึงความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ใช้บริการโดยไม่รีรอให้ผู้ใช้บริการร้องขอ  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดนั่นเองค่ะ  PR Services เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บริการเชิงรุก  ทีนี้เรามาดูกันว่า การบริการเชิงรุกของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมีอะไรบ้าง

รูปภาพของ wanlee.p

การสั่งพิมพ์เอกสาร 2 หน้า จากไฟล์ pdf

การสั่งพิมพ์เอกสาร 2 หน้า จากไฟล์ pdf

1.  เปิดไฟล์ pdf ที่ต้องการพิมพ์ จากโปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 professional

ชี้เมาส์ไปที่ด้านขวาของหน้าจอ จะปรากฏแถบเมนู ให้คลิกที่เมนูตามภาพ

2. คลิกที่เมนูพริ้น (รูปเครื่องพริ้น)

3. จะปรากฎชื่อเครื่องพริ้น ให้คลิกเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

รูปภาพของ nathnarong.v

RAW : Nikon Electronic File

            Nikon Electronic File   หรือ NEF File   เป็นภาพที่ได้จากการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR Nikon 5300 ที่มีความละเอียดภาพ 24.2 ล้านพิกเซล ซึ่งกล้อง Nikon 5300 นี้ สามารถถ่ายภาพและภาพยนตร์แบบ Full HD ได้  และกล้องรุ่นนี้เป็นกล้องรุ่นแรกที่มี Wi-Fi® ในตัว
            แสดงเมนูชนิดภาพแบบ NEF(RAW) recording ด้านขวาคือภาพพระมหาธาตุเจดีย์ ที่ผู้เขียนถ่ายจากสถานที่จริงโดยใช้โทรศัพท์มือถือทั่วไป

รูปภาพของ shareef.l

การติดตั้ง ionic framework และสร้าง project ionic version 1

การติดตั้ง ionic framework และสร้าง project ionic version 1

         Ionic framework ใช้สำหรับพัฒนา mobile apps ด้วย HTML ซึ่งปัจจุบัน apps ที่สร้างด้วย ionic framework สามารถทำงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android 4.1+ กับ iOS 7+ ในการติดตั้ง ionic framework จะอธิบายดังต่อไปนี้

1. ติดตั้ง Node.js จากลิงค์ดังต่อไปนี้ https://nodejs.org/en/

2. เมื่อติดตั้ง node.js เสร็จเรียบร้อยรันคำสั่งดังต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Apache Cordova

       npm install –g cordova

3. ติดตั้ง ionic

รูปภาพของ nusara.d

การกู้คืน Bibliographic (ระเบียน) ที่ถูกลบไป กลับมาใช้ใหม่

                 เมื่อเราสืบค้นข้อมูลหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วปรากฏ มีตัวอักษรสีแดงที่ชื่อเรื่องที่มีการสืบค้นข้อมูลขึ้นมาแสดงว่าข้อมูลนี้ได้ถูกลบไปแล้ว

ซึ่งจะปรากฏลักษณะดังนี้

                 เมื่อเราต้องการกู้คืน Bibliographic รายการนี้กลับคืนมาใช้งานใหม่ จะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

       1) จากรูปที่ 1 ดับเบิ้ลคลิกรายการที่ต้องการกู้คืน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2

วิธีส่งหังสือที่ไปรษณีย์

การส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ (หนังสือภายนอก) มังดังต่อไปนี้

  1. จดหมายของทางราชการ

  2. จดหมายส่วนตัว

หนังสือราชการมีดังต่อไปนี้

หน้า