บล็อกของ nangnoy.d

รูปภาพของ nangnoy.d

เลือกสีรถอย่างไรให้ถูกโฉลกกับ วันเดือนปีเกิดของคุณ

วันนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อการเลือกสีรถยนต์ให้ถูกกับโฉลกกับ วันเดือนปีเกิด ของท่านโดยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล

คนเกิดวันอาทิตย์

รูปภาพของ nangnoy.d

บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check

บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check

 

   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลกับการศึกษาหาความรู้ ทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากรบุคคล ดังนั้นหนึ่งในบริการยืม-คืน ของทางหอสมุดฯ จึงมี เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ หรือ Self-Check มาช่วยในการบริการแก่นักศึกษา

รูปภาพของ nangnoy.d

วันมงคลสำหรับคนเกิด 12 ปีนักษัตร

วันมงคลสำหรับคนเกิด 12 ปีนักษัตร

 

ฤกษ์ดีหรือวันมงคล ถือเป็นความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ สำหรับการยืดถือเอาวันดีในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำบุญ

เปิดร้าน ทำธุรกิจ ออกรถ และอื่นๆอีกมากมาย

 

รูปภาพของ nangnoy.d

การเปลี่ยนปี พ.ศ.ในห้องเก็บหนังสือพิมพ์แบบประยุกต์

 

การเปลี่ยนปี พ.ศ.ในห้องเก็บหนังสือพิมพ์แบบประยุกต์

 

    ทุกปีจะต้องมีการจัดการห้องเก็บหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา เนื่องจากทางหอสมุดฯ จะเก็บหนังสือพิมพ์ย้อนหลังเพียง 1 ปี

ดังนั้นเมื่อเริ่มขึ้น พ.ศ. ใหม่ หนังสือพิมพ์ล่วงเวลาของปีย้อนหลัง เช่น ปัจจุบัน พ.ศ.2560  หนังสือพิมพ์ของปี พ.ศ. 2558

รูปภาพของ nangnoy.d

การดูวันดอย (ภาคใต้)

   วันดอยคือวันที่ห้ามแรกทำการทุกอย่าง เช่นแรกไถนา แรกดำนา แรกเก็บข้าว แรกเปิดกรีดยาง(ฤดูใหม่)
แรกซื้อรถ แรกซื้อวัว,ควาย แรกเปิดร้าน ถ้าตรงหัวดอยหรือท้ายดอย (วันสุดท้ายของวันดอยนั้น ๆ )
ห้ามกระทำการเด็ดขาด

รูปภาพของ nangnoy.d

ที่คั่นหนังสือ ที่ไม่ใช่แค่ที่คั่นหนังสือ

ที่คั่นหนังสือ มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

      ปัจจุบันงานบริการยืม - คืน พบกับคำถามจากผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการขอใช้บริการยืมต่อ
และการจองบริการทั้ง 2 อย่างผู้ใช้บริการต้องทำด้วยตัวเองที่หน้าเว็บ OPAC ซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
(สำหรับเจ้าหน้าที่ แต่ยากสำหรับผู้ใช้)งานบริการเล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นที่คั่นหนังสือ ที่ไม่ใช่แค่
ที่คั่นหนังสือ เพราะมีวิธีการ ขั้นตอนการยืมต่อ และการจองอยู่ในที่คั่นหนังสืออันนี้ด้วย สวยงามแค่ไหน ไปชมกันค่ะ

รูปภาพของ nangnoy.d

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดปัตตานี (สุสานโต๊ะปาแย)

    อีกสถานที่หนึ่งที่แนะนำ เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของปัตตานี  โดยสุสานแห่งนี้มีเรื่องเล่าเป็นตำนานเก่าแก่ว่า                       

รูปภาพของ nangnoy.d

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดปัตตานี (ล่องเรือชมป่าโกงกางบางปู อ.ยะหริ่ง)

   ต. บางปู  ตั้งอยู่ที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  เป็นแหล่งศึกษาเชิงธรรมชาติ และชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งเป็นมุสลิมทั้งหมด   เดิมชาวบ้านกลุ่มนี้จะทำอาชีพประมง  แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 30% เท่านั้น   โดยจุดที่  น่าสนใจ   คือ การล่องเรือชมป่าชายเลน (หากเป็นกลางคืนจะได้ชมหิงห้อยด้วย) มีอุโมงค์ป่าโกงกางที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้สวยงามมากให้เราได้ชม อีกทั้งยังมีนกนานาชนิดให้เราเลือกส่องดูนกได้อีกด้วย  ตกเย็นได้นั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (ได้บรรยากาศสุด ๆ )  

รูปภาพของ nangnoy.d

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดปัตตานี (สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)

  จากการที่ได้เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี   ในหน่วยการเรียนการสอนมีรายวิชาจังหวัดศึกษา  ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยทางวิทยาลัยได้พาไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด  ทำให้มีโอกาสได้ไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ และอยากถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ไปให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้  

  

สมัครสมาชิก RSS - บล็อกของ nangnoy.d