บล็อกของ panita-w

รูปภาพของ panita-w

ออกกำลังด้วยการปั่นจักรยาน.....เพื่อสุขภาพ

ออกกำลังด้วยการปั่นจักรยาน.....เพื่อสุขภาพ

 

รูปภาพของ panita-w

ขั้นตอนการส่งคำร้องขอใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้ใช้บริการ(DD.JFK)

 

ขั้นตอนการส่งคำร้องขอใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้ใช้บริการ(DD.JFK)

โดย        นางพนิตา แวดือรามัน 

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

 

1.      สภาพปัญหาอุปสรรค/ก่อนการปรับปรุง

รูปภาพของ panita-w

Reuse bag

Reuse bag

      ปัญหาขยะในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ไม่น้อยสำหรับสิ่งแวดล้อม เพราะยิ่งวันจำนวนขยะในสังคมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นๆทุกวัน จึงได้มีการแก้ปัญหากันอยู่หลายทางซึ่งทางหนึ่งที่เลือกใช้ก็คือการนำขยะมารีไซเคิล  (Recycle) หมายถึงเป็นการจัดการวัสุดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพโดยเฉพาะการหลอมเพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก

หรือ รียูส (Reuse) หมายถึง การนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆ ทั้งสิ้น

รูปภาพของ panita-w

สวนสวยด้วยมือเรา : Beautiful Garden by Our Hands

สวนสวยด้วยมือเรา : Beautiful Garden by Our Hands

          หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักวิทยบริการ  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งของนักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสมาชิกภายนอก ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ 

รูปภาพของ panita-w

กางเกง ' เล

กางเกง ‘เล

 

กางเกง‘เล คืออะไรในห้องสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ของเราอิๆๆ ได้เวลามาทำความรู้จักกันแล้วจ้า!!

รูปภาพของ panita-w

Self - Check สลิปนี้ มีลุ้น

                          ในปีการศึกษา 2558  หอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ได้นำเครื่องยืม - คืนอัติโนมัติ (Self - check) โดยใช้เทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ หรือ “Radio Frequency Identification - RFID Technology” มาใช้งาน โดยจัดบริการไว้ที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์บริการยืม - คืนหนังสือชั้น 1 เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ  ผู้ใช้บริการสามารถยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง กอปอกับคุณสมบัติและการทำงานของเครื่องที่ใช้งานได้ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการยืม รายการคืนได้ภายในเครื่องเดียวก

รูปภาพของ panita-w

กิจกรรมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

โครงการ JFK Daily Photo : หนี่งภาพถ่ายหลายความรู้สึก

สมัครสมาชิก RSS - บล็อกของ panita-w