การลงรายการเพิ่ม Tag 505 ในระบบ Alist ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

รูปภาพของ sorphiya.b

หมวดหมู่: 

การลงรายการเพิ่ม Tag 505 ในระบบ ALIST ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

          Tag 505 คือ การเพิ่มเนื้อหาเขตข้อมูลสารบัญของหนังสือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบข้อมูลของสารบัญหนังสือจากการค้นหาหนังสือทางหน้าจอ OPAC เล่มนั้น ๆ โดยที่ยังไม่ได้ไปค้นหาหนังสือจากชั้นหนังสือ มีวิธีดำเนินการดังนี้

1.ดับเบิลคลิกที่ Icon ALIST

2.พิมพ์ Username และ Password คลิก OK

 

3. คลิก Search

 

 

4. พิมพ์ ชื่่อเรื่องซึ่งดูจากหน้าปกในหนังสือ คลิกเลือก Title Alphabetic แล้วคลิก Search

 

 

5. คลิก OK

 

 

6. คลิก View Bib และดับเบิลคลิกที่ชื่อเรื่อง

 

 

7. เพิ่ม Tag 505  indicator 0 พิมพ์ข้อมูลตามหน้าสารบัญแต่ละบท ตามด้วย --‡t จนหมด คลิก OK

 

 

 

8. เพิ่ม Tag 900 ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล  คลิก Sort และคลิก Save

 

 

การเพิ่ม Tag  505 ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้จะลงบันทึกเพิ่มเฉพาะสารบัญหนังสือที่เป็นหนังสือทางวิชาการเท่านั้น