วิธีกำหนดหมายเลขหน้าไม่ให้ปรากฏในหน้าแรก word 2017

รูปภาพของ wanlee.p

หมวดหมู่: 

วิธีกำหนดหมายเลขหน้าไม่ให้ปรากฏในหน้าแรก (word 2017)

1) เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการใส่หมายเลขหน้า

          1.1)  วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งด้านบน

          1.2)  คลิกที่เมนูย่อย แทรก

          1.3)  คลิกที่เมนูย่อย หมายเลขหน้า จะปรากฏให้เลือก ตำแหน่งที่ต้องการกำหนดเลขหน้า

          1.4)  เลือกตำแหน่งด้านบนของหน้า

          1.5)  คลิกเลือกตำแหน่งของเลขหน้า

 2)  จะแสดงหน้าผลการกำหนดหมายเลขหน้าในทุกเอกสาร

3)  คลิกที่เมนูเค้าโครงหน้ากระดาษ

            3.1)  คลิกที่สัญลักษณ์คำสั่งเพิ่มเติม

            3.2)  คลิกที่แท็ปเมนูเค้าโครงจะปรากฏกล่องคำสั่ง “ตั้งค่าหน้ากระดาษ” ให้ √ หน้าข้อความ “หน้าแรกต่างกัน”

            3.3)  คลิกตกลง

4)  เอกสารจะไม่ปรากฎหมายเลขหน้า ท่ี่หน้า 1 ตามความต้องการ (ดังภาพ)