วิธีการแก้ไขไม่ให้คลิกขวาก๊อปปี้ ข้อมูล รูป จากเว็บ

รูปภาพของ jantima.j

หมวดหมู่: 

วิธีการแก้ไขไม่ให้คลิกขวาก๊อปปี้ ข้อมูล รูป จากเว็บ

ในการบันทึกฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเว็บบางส่วนที่ไม่สามารถคลิกขวาเพื่อก๊อปปี้ ข้อมูล รูป  ได้ จึงมีวิการแก้ไขดังนี้ 

1.  เปิด Google Chrome ในคอมพิวเตอร์

2.  ที่มุมบนด้านขวา คลิก    

3.  คลิกที่ Settings (การตั้งค่า)

4.  ที่ด้านล่าง คลิก Advanced (ขั้นสูง)

5.  ในส่วน Privacy and security (ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย) 

6.  คลิก Content settings (การตั้งค่าเนื้อหา)

7.  คลิก JavaScript ปที่ Allowed (recommended) (อนุญาต)

8.  เลื่อนปิดปุ่มสีฟ้าากข้อความ Allowed (recommended) เปลี่ยนเป็น Blocked

   

 เท่านี้ก็จะก๊อปปี๊ข้อมูล รูป จากเว็บได้