วิธีการทำ QR code วารสารวิชาการฉบับ Online ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ มอ.ปัตตานี

รูปภาพของ sirirat.m

หมวดหมู่: 

วิธีการทำ QR code วารสารวิชาการฉบับ Online ที่ให้บริการอยู่ในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  --พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการลงไป เช่น รูสมิแล เลือก Jornals กดค้นหา

 

 

จะปรากฏ...

 

เลือก Go to : Journal (ด้านล่าง)

 

   จะปรากฏ...

 

คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ เช่น ..ต้องการ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560

  จะปรากฏ... ซึ่งมีรายละเอียดสารบัญบทความของวารสารรูสมิแลฉบับดังกล่าวข้างต้น

 

(ผู้ใช้สามารถเลือกดูบทความเต็มได้โดยการเลือกที่ PDF ด้านล่างชื่อบทความ)

(หรือที่ View all issues ด้านล่าง ผู้ใช้ก็สามารถเลือกดูฉบับอื่นได้)

          นำ URL ของหน้าดังกล่าวและข้อมูลต่างๆของวารสารไปใส่ที่ช่องในฐานข้อมูล "ระบบจัดเก็บข้อมูลวารสาร" http://jfk.oas.psu.ac.th/journalqr/journal/manage_journal

 ตามภาพ..

     หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ...

เลือก จัดการข้อมูลวารสาร   

จะปรากฎ...

พิมพ์รายละเอียดวารสาร เช่น

    ในช่อง    ..ชื่อวารสาร ..รูสมิแล ..... 

                    ปีที่    ...........    ฉบับที่ ....                เดือน ปี 

                    URL .....

    (ตามภาพ..)

       

เลือก +บันทึก

 

  จะปรากฏ...

 

กด ตกลง

 

จะปรากฏ...

สังเกตว่า ในช่องชื่อวารสาร / ปีที่ / ฉบับที่ (เดือน ปี) จะปรากฏ ..

    รูสมิแล ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)   ผู้ดำเนินการ ...ศิริรัตน์

 (มี สัญลักษณ์ปากกา ให้แก้ไข และ ถังขยะ ให้ลบ)

การพิมพ์รายการ

  -คลิกที่เมนู พิมพ์รายการ

  -คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกรายการวารสารที่ต้องการพิมพ์ QR code

  -จากนั้นกดปุ่ม เลือก

จะปรากฏ ...

 

และ

 

-คลิก พิมพ์

- จะปรากฏ …

ซึ่งเป็น QR code ของวารสารรูสมิแล ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 ที่ได้ทำฉบับOnline ใน TCI

 Print QR code นี้ นำไปติดที่หน้าปกวารสารรูสมิแล ปีที่ 38 ฉบับที่ 3

 ผู้ใช้นำสมาร์ทโฟนมาสแกน QR code ที่มุมล่างขวา เพื่อเข้าถึงฉบับ Online ในฐานข้อมูลที่จัดเก็บ โดยเมื่อสแกน QR code แล้วมันจะลิ้งก์ไปที่หน้าสารบัญของวารสารฉบับ Online นั้น เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดบทความที่เป็น PDF ไปใช้ได้เลย

 

หมายเหตุ กรณีที่วารสารฉบับ Online นั้นไม่มีในฐานของ TCI ก็สามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูลของเจ้าของวารสารนั้นโดยตรงได้

เช่น วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์

 

เลือกที่ ARCHIVES เพื่อไปที่วารสารวิทยบริการฯ ที่ทำฉบับ Online ตามภาพ(ด้านล่าง)

เลือกวารสารฯ ฉบับที่ต้องการโดยนำเม้าท์ไปกดเลือก เช่น เลือก ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

 

  จะปรากฏ...

นำเม้าท์ไปคลิกที่ตัวเล่มวารสาร 

 

  จะปรากฏ ..

สังเกตว่า จะมี PDF ด้านหลังของชื่อบทความ ผู้ใช้สามารถกดเพื่ออ่าน หรือดาวน์โหลดไปใช้ได้