การปรับเปลี่ยน Homepage สำนักวิทยบริการ

รูปภาพของ Memento_i

จากที่ประชุม TQA โดย อ.สมพร ช่วยอารีย์ เสนอแนะให้การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ (ทั้ง 3 ฝ่าย) ผ่านหน้าเว็บไซต์ควรดำเนินการได้ภายใน 3 คลิก ก่อให้เกิดนวัตกรรมโฮมเพจ "OAR One Click คลิกเดียวไปถึงเป้าหมาย" ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อทดสอบ

โฮมเพจแบบใหม่นี้จะคัดสรรบริการฮิตจากทั้ง 3 ฝ่าย ขึ้นมาแสดงที่หน้าแรกของเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ พร้อมเก็บสถิติการเข้าใช้ เริ่มเปิดออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยการเข้าสู่โฮมเพจใหม่ทำได้โดยการเข้า URL เดิมของสำนักวิทยบริการคือ http://www.oas.psu.ac.th ระบบจะดึงหน้าจอโฮมเพจดังกล่าวขึ้นมาแสดงก่อน ถ้าผู้ใช้บริการพบเป้าหมายที่ต้องการ ก็สามารถคลิกต่อได้ทันที แต่ถ้าไม่พบเป้าหมายก็สามารถคลิกเพื่อไปยังโฮมเพจเดิมของแต่ละฝ่ายได้ผ่านเมนูที่ปรากฏในหน้าจอ

- เว็บสำนักวิทยบริการ (รูปจรวดแถบด้านบน *URL เปลี่ยนเป็น http://old.oas.psu.ac.th)
- เว็บหอสมุดฯ (ป้ายสีเหลือง Enter to Library Website)
- เว็บฝ่ายเทคโนฯ (ป้ายสีน้ำเงิน Enter to Techno Website)
- เว็บฝ่าย สนล. (ป้ายสีแดง Enter to Secretary Website)

ทุกครั้งที่มีการคลิกบนเมนูต่าง ๆ ระบบจะทำการบันทึกเก็บไว้เป็นสถิติและสามารถสรุปได้ว่าในรอบเดือนบริการไหนได้รับความนิยมมาก-น้อย เพื่อกำหนดเมนูที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการในเดือนต่อ ๆ ไป

"OAR One Click คลิกเดียวไปถึงเป้าหมาย" ยังเป็นโครงการนำร่องเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการใช้งานเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและฝ่ายต่าง ๆ อนาคตอาจมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อนึ่งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ยังคงผ่านทางเว็บเดิมเหมือนปกติ เพราะ OAR One Click จะเน้นบริการเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1438