ทำความรู้จัก OAR e-Services

รูปภาพของ Memento_i

หมวดหมู่: 

ทำความรู้จัก OAR e-Services

เมื่อไม่นานมานี้ งานไอทีห้องสมุดได้ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวหนึ่งขึ้นมา มีชื่อว่า OAR e-Services จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะรวบรวมรายละเอียดของ เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และ ฐานข้อมูล ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งเพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรเอง และการบริการผู้ใช้ของสำนักฯ อาจจะเรียกว่าเป็นเว็บท่าของระบบ Inhouse Databases ของสำนักวิทยบริการก็ได้

ขณะนี้ระบบเสร็จสิ้นพร้อมเปิดให้บริการแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เนื่องจากอยู่ระหว่างให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ ได้ทำการทยอยเพิ่มข้อมูลระบบงานที่ตนเองได้พัฒนาเข้าไป (ขณะนี้มีแล้วท้งสิ้น 61 ระบบงาน) 

ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จเราจะทำการติดแบนเนอร์ของ OAR e-Services ไว้ที่หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์สำนักฯ รวมถึงเว็บไซต์ของฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงระบบงานต่างๆ เพื่อเข้าใช้งานหรือเข้าประเมินระบบโดยการค้นหาด้วย Keyword ใดๆ  หรือเลือกจำแนกระบบงานตามฝ่ายและตามผู้พัฒนาระบบได้ด้วยความสะดวกโดยไม่ต้องจดจำ URL หรือไล่หาเอาจากหน้าเว็บไซต์เหมือนแต่ก่อน

ตัวอย่างหน้าจอของ OAR e-Services

หน้าโฮมเพจของระบบ

ช่องทางการเข้าถึงระบบงานที่ต้องการ

ข้อมูลทั่วไปของระบบงานและเมนูเข้าใช้หรือประเมินระบบ

จะพยายามผลักดันให้ได้เผยแพร่ทันก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่นี้ แล้วพบกันครับ

คำสำคัญ: