ความสุขจากการปลูกไม้ผล

รูปภาพของ rakchanok.p

หมวดหมู่: 

          การปลูกไม้ผล ไม้ผลคือต้นไม้ที่ออกลูกออกผลให้เรารับประทานเราเรียกลูกหรือผลของมันว่า"ลูกไม้" หรือ "ผลไม้"
 
สำหรับไม้ผลนั้น มีทั้งไม้ยืนต้นและล้มลุก มีทั้งรับประทานผลสุก และผลดิบ สำหรับเกษตรกรที่มีฟาร์มเป็นของตนเอง
 
มีผลผลิตจำนวนมาก ในอนาคคอันใกล้นี้จะมีระบบฟาร์มฉลาด(smart farm) คือระบบการจัดการฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยี
 
เข้ามาช่วยในการดูแลอย่างครบวงจร ซึ่งในส่วนของการตรวจความพร้อมของผลผลิตเพื่อการเก็บเกี่ยวนั้น มาพัฒนาแบบ
 
"ชิพ" ที่สามารถนำไปติดไว้กับผลไม้บนต้น โดยชิพดังกล่าวจะมีระบบไมโครเวฟ ที่สามารถตรวจวัดความสุกของผลไม้
 
ลูกนั้นได้ตลอดเวลา และมีระบบส่งสัญญาณออกมาเพื่อบอกให้เกษตรกรที่เข้าไปในสวนพร้อมเครื่องPDA ทราบว่าผลไม้
 
ลูกไหนพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว
 
          ส่วนข้าพเจ้าการปลูกไม้ผลไว้กินเองในครัวเรือน อาจจะปลูกไว้ไม่เยอะเน้นปลอดสารพิษ ที่เราพอกระทำได้
 
ด้วยการพึงพาตนเองแบบพอเพียง "ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9" ผลใกล้เคียงที่ได้รับคือ การออก
 
กำลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้รอบๆ ตัวเรา
 
          ความสุขของคนปลูก ถึงแม้จะปลูกไม่กี่ต้น ผลลัพธ์ที่ได้คือเมื่อต้นไม้ที่ปลูกแตกยอด ออกดอกสะพรั่ง เราอาจจะ
 
เห็นรอยยิ้มอิ่มบนใบหน้าของคนปลูก ความสุขทางใจที่ได้มาไม่อาจมีค่าออกมาเป็นตัวเงิน แต่คนปลูกเท่านั้นที่รู้ค่า
 
ทั้งศาสตร์และศิลป์ และได้นำผลไม้บางชนิดที่ออกผลผลิตที่บ้านของข้าพเจ้าเองมาให้ชมกันบางส่วนค่ะ