การจองทรัพยากรสารสนเทศ

รูปภาพของ supawadee.m

หมวดหมู่: 

1.       พิมพ์ URL หอสมุดฯ http://tanee.oas.psu.ac.th

 

 2.  คลิกที่ OPAC 

 

3.    ค้นหารายการทรัพยากรที่ต้องการจอง

4.  คลิกที่ช่อง  เครื่องถูก        กด จอง 

5.  ป้อน Use และ Password (Psu Passport)

6. ระบบจะแจ้งว่า “จองทรัพยากรสำเร็จ” คลิกตกลง

7.    เมื่อทำการจองสำเร็จแล้ว  รายการที่เราจองจะปรากฎการจองที่สถานะของทรัพยากร

8.  เมื่อท่านทำารายการเสร็จเรียบร้อบแล้ว ให้กดออกจากระบบทุกครั้ง

 

 

ท่านสามารถตรวจสอบรายการทีจองได้จาก หน้าจอ OAPC ทางE-mail หรือที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

ทรัพยากรที่หอสมุดไม่อนุญาตให้จอง

วิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร และรายการที่ตนเองยืม

 

"จองทรัพยากรได้ไม่เกิน 2 รายการ"