Glary Utilities Pro : 1 click Maintenance

รูปภาพของ nathnarong.v

หมวดหมู่: 

          Glary Utilities Pro 5.86  เป็นโปรแกรมที่รวบรวมเครื่องมือในการปรับแต่งการทำความสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ   หน่วยความจำ   แก้ไขข้อผิดพลาดของรีจิสทรี (Registry) สามารถที่จะถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์  กู้คืนไฟล์ที่เข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล  การจัดเรียงพื้นที่ Harddisk
           การติดตั้งทำได้โดยการ setup  โปรแกรมและ Update

          การใช้โปรแกรม Glary Utilities Pro 5.86  ทำได้โดยการกด  1 click Maintenance โปรแกรมจะทำการตรวจสอบการทำงานของระบบปฏิบัติการ  เช่น   Registry  ไฟล์ Temporary   Startup Manager  เป็นต้น

            การตรวจสอบรีจิสทรี (Registry ) ทำได้โดยกดที่   Registry Repair และกดที่  Repair your Registry

การวิเคราะห์พื้นที่เก็บข้อมูลของ Harddisk ทำได้โดยกดที่   Disk Space Analyzer สามารถทำความสะอาด Harddisk   ทำได้โดยกดที่   Disk Cleanup  และกดที่  Start  Cleaning  หรือการใช้คำสั่ง Disk Defrag

                การถอนโปรแกรม  ทำได้โดยกดที่  Uninstall Manager  กดที่ Uninstall  This Program

             แหล่งที่มาของโปรแกรม   http://www.glarysoft.com/glary-utilities-pro/