บล็อกของ nathnarong.v

รูปภาพของ nathnarong.v

Adobe InDesign CC 2017 : Magazine design with InDesign CC

 

เอกสารเรื่อง Magazine  design  with InDesign CC การสร้างสรรค์งานออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม  InDesign CC 2017 เนื้อหาเอกสารแบ่งเป็นบทๆดังนี้

 

รูปภาพของ nathnarong.v

จาก Ps-Id สู่ RolandVersaWorks


 VersaWorks :   โปรแกรมสั่งพิมพ์งานของโรแลนด์
        โปรแกรม VersaWorks  (VersaWorks RIP)  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสั่งพิมพ์งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และเครื่องพิมพ์ / เครื่องตัด ของโรแลนด์  (Roland)   ฐานรากทางเทคนิคสร้างขึ้นมาจากโปรแกรมAdobe® Postscript engine ที่มีเครื่องมือการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

หน้า

สมัครสมาชิก RSS - บล็อกของ nathnarong.v