บล็อกของ nusra.t

รูปภาพของ nusra.t

เทคนิคการเลี้ยงแมว

ว่าด้วยเรื่องคนรักแมว ก็ต้องเล่าเรื่องการเลี้ยงแมวค่ะ

สำหรับใครที่สนใจจะเลี้ยงแมว ช่วงเวลานี้คงมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ มากมาย การค้นข้อมูลต่างๆ ใน google จะพบข้อมูลที่เยอะมาก (ก.ไก่ล้านตัว)

จึงอยากจะมาแนะนำเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น จะได้อยู่กับน้องแมวที่คิดจะมาเลี้ยงได้เร็วๆ ค่ะ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

เมื่อค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือบริจาค ไม่เจอ!!!

          การจัดเก็บหนังสือบริจาค จะแตกต่างจากหนังสือที่ขึ้นชั้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายในห้องสมุด เนื่องจากหนังสือที่ขึ้นชั้นหนังสือบริจาค จะเป็นวิจัยเพื่อจบปริญญาตรี สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ หนังสือที่ระลึกจากงานศพที่มีคุณค่าทางด้านวรรณกรรม เป็นต้น เราจะเรียกหนังสือที่ขึ้นชั้นหนังสือบริจาคว่า "หนังสืออยู่ระหว่างดำเนินการ"

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

การจัดการหนังสือบริจาค

          ในงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากการซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า และภายในงานสัปดาห์หนังสือแล้ว ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ นั่นก็คือ การได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ อาทิเช่น วิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานผลการดำเนินงาน รายงานประจำปี รายงานสติ หนังสือชีวประวัติของบุคคลสำคัญ หนังสืออ่านทั่วไป หนังสือธรรมะ หนังสือเรียนในสาขาวิชาต่างๆ หรือแม้กระทั่งหนังสือที่ทำเพื่อเป็นที่ระลึกในงานศพ ซึ่งมีคุณค่าและมีความหมายในด้านวรรณกรรม สำหรับที่มาของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ก็มาจากหลากหลายที่มา ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน นิติบุคลล ธนาคาร บริษัท หรือเป

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

การเก็บรูปภาพใน google รูปภาพ

เมื่อพูดถึงรูปภาพในสมาร์ทโฟนแล้ว ทุกคนคงจะประสบปัญหาเช่นเดียวกัน คือ ความจุใกล็เต็ม หรือเต็ม!!! ปัญหาใหญ่เลยค่ะ เพราะปัจจุบันเราถ่ายรูปกันทุกวัน

ปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายเพื่อจัดเก็บรูปภาพ แต่ที่อยากจะนำเสนอคือ Google รูปภาพ เพราะเนื่องจากว่า ทุกคน!! เป็นลูกค้าของ Google และมีบัญชี Gmail กันทุกคน ดังนั้นจึงคิดว่า ถ้าทุกคนอยากจะลองเก็บภาพใน Google รูปภาพ แล้ว ก็ไม่น่าจะยากค่ะ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

การเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรมการดำเนินงานห้องสมุด ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุด

            การจัดโครงการพัฒนาห้องสมุด ของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการดังกล่าว หอสมุดฯ ได้จัดกิจกรรมการอบรมบุคลากรครูที่ดูแลห้องสมุดประจำโรงเรียน เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการจัดการหนังสือและการให้บริการแก่นักเรียน

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

แนวโน้มของการทำดรรชนีวารสารในอนาคต

รูปภาพของ nusra.t

การจัดการเอกสารหอจดหมายเหตุ ม.อ.

 

          ด้วยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้จัดมุมหอจดหมายเหตุ เพื่อบริการแก่ผู้ใช้บริการภายในหอสมุดฯ เอกสารต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจำนวนมาก ทั้งจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจำเป็นจะต้องคัดเลือก เพื่อขึ้นชั้นบริการ ณ มุมดังกล่าว

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหอจดหมายเหตุ ม.อ. มีดังนี้

  1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  2. คู่มือการศึกษา
  3. รายงานประจำปีคณะต่างๆ
  4. ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ
  5. วิทยานิพน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  6. วิจัยของบุคลกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

รูปภาพของ nusra.t

วุ้นกะทิใบเตย

  

 

ส่วนผสม

1. ใบเตย

2. ผงวุ้น

3. ใข่ไก่

4. มะพร้าวขูด (เพื่อเอาน้ำกะทิ)

4. น้ำตาล

5. เกลือ

6. น้ำเปล่า

 

วิธีทำ

1. ซอยใบเตยหยาบๆ นำเข้าเครื่องปั้น และน้ำเปล่า เพื่อคั้นนำใบเตย

2. นำน้ำใบเตยพร้อมกากใบเตย ผสมลงในมะพร้าวขูด พร้อมกับตอกไข่ลงไป นวดทุกอย่างให้เข้ากัน จากนั้นคั้นน้ำกะทิออกมา พักไว้

3. เทผงวุ้นถ้วย ละลายผงวุ้นกับน้ำเปล่าให้วุ้นละลาย และพักไว้  10 นาที

รูปภาพของ nusra.t

วิธีแก้ปัญหาการ Ctrl+c, Ctrl+v ใน Word 2010 กับ windows 8

ประสบปัญหาด้วยตัวเองเมื่อเลือกที่จะใช้ Windows 8 และลงโปรแกรม microsoft word 2010

ปัญหาคือ ไม่สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+c และ Ctrl+v ได้ ทุกครั้งที่ต้องคัดลอกข้อความจึงต้องใช้เมาส์คลิกขวา แล้วเลือก "คัดลอก" และ "วาง" ตลอด ซึี่งปกติคนที่ชินกับการใช้ปุ่ม Ctrl+c และ Ctrl+v แทนการใช้เมาส์คลิกนั้นจะรู้สึกว่าทำงานช้า และขัดใจเป็นอย่างมาก

จากการสังเกตุ พบว่า บางครั้งโปรแกรม Word 2010 สามารถใช้งานปุ่ม Ctrl+c และ Ctrl+v ได้ แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้

หน้า

สมัครสมาชิก RSS - บล็อกของ nusra.t