บล็อกของ nusra.t

รูปภาพของ nusra.t

วิธีการให้เลขเรียกหนังสือบริจาค

               หนังสือบริจาค ยังคงเป็นหนังสือที่ห้องสมุดยังได้รับอย่างต่อเนื่อง หนังสือที่ได้รับบริจาคจะมีหลายประเภท เช่น ตำราเรียน นวนิยาย หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เป็นต้น 

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

สร้างป้ายประกาศง่ายๆ ด้วยกราฟฟิกบนเว็บไซต์

ปัจจุบันสื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยภาพโปสเตอร์ที่ออกแบบสวยๆ เก๋ๆ มักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีให้ผู้คนได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบตัวอักษรอย่างเดียว จึงมักใช้ไม่ได้ผลในยุคปัจจุบัน เรามักจะสังเกตุได้บ่อยครั้งเมื่อติดประกาศใดๆ ด้วยกระดาษสีขาวแล้วมีตัวอักษรเรียงความข้อความ ผลที่ได้คือ ผู้คนจะไม่สนใจอ่าน และจะมองข้ามประกาศนั้นไป เช่นเดียวกันกับการโพสประกาศบนโซเชียลเนตเวิร์ค เช่น เฟสบุค ไลน์ เป็นต้น

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

เทคนิคการเลี้ยงแมว ตามประสาคนรักแมว

ว่าด้วยเรื่องของคนรักแมว และอยากตัดสินใจเลี้ยงแมว

สำหรับใครที่สนใจจะเลี้ยงแมว ช่วงเวลานี้คงมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ มากมาย การค้นข้อมูลต่างๆ ใน google จะพบข้อมูลที่เยอะมาก (ก.ไก่ล้านตัว)

จึงอยากจะมาแนะนำเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น จะได้อยู่กับน้องแมวที่คิดจะมาเลี้ยงได้เร็วๆ ค่ะ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

เมื่อค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือบริจาค ไม่เจอ!!!

          การจัดเก็บหนังสือบริจาค จะแตกต่างจากหนังสือที่ขึ้นชั้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายในห้องสมุด เนื่องจากหนังสือที่ขึ้นชั้นหนังสือบริจาค จะเป็นวิจัยเพื่อจบปริญญาตรี สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ หนังสือที่ระลึกจากงานศพที่มีคุณค่าทางด้านวรรณกรรม เป็นต้น เราจะเรียกหนังสือที่ขึ้นชั้นหนังสือบริจาคว่า "หนังสืออยู่ระหว่างดำเนินการ"

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

การจัดการหนังสือบริจาค

          ในงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากการซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า และภายในงานสัปดาห์หนังสือแล้ว ยังมีอีกช่องทางหนึ่งในการได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ นั่นก็คือ การได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ อาทิเช่น วิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานผลการดำเนินงาน รายงานประจำปี รายงานสติ หนังสือชีวประวัติของบุคคลสำคัญ หนังสืออ่านทั่วไป หนังสือธรรมะ หนังสือเรียนในสาขาวิชาต่างๆ หรือแม้กระทั่งหนังสือที่ทำเพื่อเป็นที่ระลึกในงานศพ ซึ่งมีคุณค่าและมีความหมายในด้านวรรณกรรม สำหรับที่มาของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ก็มาจากหลากหลายที่มา ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน นิติบุคลล ธนาคาร บริษัท หรือเป

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

การเก็บรูปภาพใน google รูปภาพ

เมื่อพูดถึงรูปภาพในสมาร์ทโฟนแล้ว ทุกคนคงจะประสบปัญหาเช่นเดียวกัน คือ ความจุใกล็เต็ม หรือเต็ม!!! ปัญหาใหญ่เลยค่ะ เพราะปัจจุบันเราถ่ายรูปกันทุกวัน

ปัจจุบันมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายเพื่อจัดเก็บรูปภาพ แต่ที่อยากจะนำเสนอคือ Google รูปภาพ เพราะเนื่องจากว่า ทุกคน!! เป็นลูกค้าของ Google และมีบัญชี Gmail กันทุกคน ดังนั้นจึงคิดว่า ถ้าทุกคนอยากจะลองเก็บภาพใน Google รูปภาพ แล้ว ก็ไม่น่าจะยากค่ะ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

การเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรมการดำเนินงานห้องสมุด ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุด

            การจัดโครงการพัฒนาห้องสมุด ของหอสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการดังกล่าว หอสมุดฯ ได้จัดกิจกรรมการอบรมบุคลากรครูที่ดูแลห้องสมุดประจำโรงเรียน เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการจัดการหนังสือและการให้บริการแก่นักเรียน

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nusra.t

แนวโน้มของการทำดรรชนีวารสารในอนาคต

รูปภาพของ nusra.t

การจัดการเอกสารหอจดหมายเหตุ ม.อ.

 

          ด้วยหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้จัดมุมหอจดหมายเหตุ เพื่อบริการแก่ผู้ใช้บริการภายในหอสมุดฯ เอกสารต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจำนวนมาก ทั้งจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจำเป็นจะต้องคัดเลือก เพื่อขึ้นชั้นบริการ ณ มุมดังกล่าว

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหอจดหมายเหตุ ม.อ. มีดังนี้

  1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  2. คู่มือการศึกษา
  3. รายงานประจำปีคณะต่างๆ
  4. ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ
  5. วิทยานิพน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  6. วิจัยของบุคลกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

หน้า

สมัครสมาชิก RSS - บล็อกของ nusra.t