บล็อกของ rakchanok.p

รูปภาพของ rakchanok.p

ความสุขจากการปลูกไม้ผล

          การปลูกไม้ผล ไม้ผลคือต้นไม้ที่ออกลูกออกผลให้เรารับประทานเราเรียกลูกหรือผลของมันว่า"ลูกไม้" หรือ "ผลไม้"
 
สำหรับไม้ผลนั้น มีทั้งไม้ยืนต้นและล้มลุก มีทั้งรับประทานผลสุก และผลดิบ สำหรับเกษตรกรที่มีฟาร์มเป็นของตนเอง
 
มีผลผลิตจำนวนมาก ในอนาคคอันใกล้นี้จะมีระบบฟาร์มฉลาด(smart farm) คือระบบการจัดการฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยี
 
เข้ามาช่วยในการดูแลอย่างครบวงจร ซึ่งในส่วนของการตรวจความพร้อมของผลผลิตเพื่อการเก็บเกี่ยวนั้น มาพัฒนาแบบ
 
รูปภาพของ rakchanok.p

User Delight (หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)

                                               

                                          User Delight การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ

           การสร้างความประทับใจให้แก่บุคคลที่คุณติดต่อด้วย เป็นการบริการแนะนำการใช้ในลำดับแรกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1

(นักศึกษาใหม่) เป็นการบริการในช่วงเปิดภาคเรียน เช่น การกล่าวต้อนรับ แนะนำการใช้ตู้ล็อกเกอร์ฝากของ วิธีใช้บริการ

กางเกงเล การใช้ตะกร้าใส่สัมภาระ การลงชื่อในระบบ(กรณีลืมบัตรนักศึกษา) /การใช้บัตรสำรองกรณีลืมบัตร วิธีสแกนบาร์โค้ด

ในบัตรนักศึกษา และคำแนะนำอื่นๆ 

รูปภาพของ rakchanok.p

ข้าวเหนียวทุเรียน

ข้าวเหนียวทุเรียน

ส่วนผสม

          * ข้าวเหนียวมูน

          * ทุเรียนหมอนทอง

          * กะทิ 1000 มิลลิลิตร

รูปภาพของ rakchanok.p

การใช้ลิฟท์ใส่หนังสือ

การใช้ลิฟท์ใส่หนังสือหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

1. ห้ามใส่สิ่งของเกิน 100 กิโลกรัม

2. ก่อนกดลิฟท์ไปตามชั้นที่ต้องการให้ปิดฝาลิฟท์ให้สนิท (ถ้าไม่ปิดฝาลิฟท์ ลิฟท์จะไม่ทำงาน)

3. หอสมุดฯ มีลิฟท์ใส่หนังสือจากชั้น1 ขึ้นชั้น 2 และจากชั้น2 ลงชั้น1 สลับกัน โดยใช้รถเข็นใส่ทรัพยากรสารสนเทศ

รูปภาพของ rakchanok.p

อุทยานราชภักดิ์

                                                                     อุทยานราชภักดิ์

          เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ อยู่ที่ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์

ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต 7 พระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชชื่อว่า

"อุทยานราชภักดิ์" ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณ

พระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ประกอบด้วย

          1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

          2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รูปภาพของ rakchanok.p

คัมภีร์ปี1 (Freshy's Corner)

                              คัมภีร์ปี1 (Freshy's Corner)                             

           เป็นหนังสือพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่1 เช่น เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และหนังสือพื้นฐานอื่นๆ 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่ยังหาหนังสือบนชั้นไม่เจอ สามารถหยิบไปอ่านหรือนำไปยืมได้

รูปภาพของ rakchanok.p

สวนสุขภาพค่ายอิงคยุทธบริหาร (FITNESS PARK)

                               สวนสุขภาพค่ายอิงคยุทธบริหาร  (FITNESS PARK)

             

รูปภาพของ rakchanok.p

อบรมวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย

                                อบรมวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย

          ไฟเป็นพลังงานชนิดหนึ่่งซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมหาศาล เพราะไฟเป็นต้นกำเนิดของพลังงาน 

ต่างๆ ที่มนุษย์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ "ไฟ" อาจก่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ได้ หากขาดความรู้หรือขาดความ

ระมัดระวังในการใช้และการควบคุม ซึ่งในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้บรรยายวิธีการป้องกัน และระงับอัคคีภัย 

เพื่อลดภยันตราย ที่จะเกิดขึ้น เช่น ภยันตรายจากไฟไหม้ การป้องกันและระงับอัคคีภัย, วิธีใช้เครื่องดับเพลิง เป็นต้น

รูปภาพของ rakchanok.p

น้ำตกทรายขาว (Namtok Sai Khao)

น้ำตกทรายขาว  (Namtok Sai Khao)

         อากาศร้อนๆ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ใครหลายคนอยากทำที่สุดต้องไปหาธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว

สำหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรม ไปเที่ยวในช่วงซัมเมอร์นี้จึงขอแนะนำ "อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว" 

(ลั้นลาใกล้ๆ แบบบายใจ) ฟินกับการได้อยู่ท่ามกลางพรรณไม้  สูดอากาศบริสุทธิ์มีสายน้ำไหลจะไปพักผ่อน

สบายๆ ส่วนตัว ครอบครัว หรือ สวีทกับคนรู้จก็เหมาะดี จึงได้นำบรรยากาศเย็นๆ มาฝากกันค่ะ

สมัครสมาชิก RSS - บล็อกของ rakchanok.p