กิจกรรม KM

รูปภาพของ pratomrut-r

KM เปิดใจ: อนิรุทธิ์ พุฒซ้อนดอก (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

KM เปิดใจ: อนิรุทธิ์ พุฒซ้อนดอก (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

บริเวณมุมวารสาร ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

 

รวีวรรณ: สวัสดีค่ะ กิจกรรม KM สำนักวิทยบริการในวันนี้นะคะ ก็เป็นการสัมภาษณ์ผู้ใกล้เกษียณ ซึ่งวันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์คุณพี่อนิรุทธิ์ พุฒซ้อนดอก ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดค่ะ....สวัสดีค่ะ พี่อนิรุทธิ์

อนิรุทธิ์: สวัสดีครับ

รูปภาพของ pratomrut-r

KM เปิดใจ: วรรณลี ปราโมทย์อนันต์ (พนักงานพิมพ์)

KM เปิดใจ: วรรณลี ปราโมทย์อนันต์ (พนักงานพิมพ์)

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

บริเวณมุมวารสาร ชั้น 1 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

 

รูปภาพของ pratomrut-r

KM งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1

กิจกรรม KM งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1 เรื่องการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบ ALIST

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00น. ณ ห้องคลินิกวิจัย

ผู้ที่เข้าร่วม ได้แก่

1. นางสมบูรณ์  ห่านรัตนสกุล   บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

2. นางสาวทับทิม บุญทอง บรรณารักษ์ชำนาญการ

3. นางสาวนริศรา  เฮมเบีย  บรรณารักษ์ชำนาญการ

4. นางนิติพร  สุนทรนนท์   บรรณารักษ์ชำนาญการ

4. นางสาวประทุมรัตน์  รัตน์น้อย  บรรณารักษ์

5. นางสาวกุลวดี  ทัพภะ บรรณารักษ์

6. นางสาวถกลรัตน์  ทองได้หนู  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน

รูปภาพของ pratomrut-r

KM เปิดใจวัยเก๋า: อรศิริ ผลกล้า (เลขานุการสำนักวิทยบริการ)

KM เปิดใจวัยเก๋า: อรศิริ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.10-16.10 น.

ห้องโสตฯ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ

 

ฉายวีดีทัศน์เพื่อนำเข้าสู่กิจกรรม KM เปิดใจวันเก๋า อรศิริ

(คุณอรศิริเริ่มต้นทำงานที่สำนักวิทยบริการในเวลาไล่เลี่ยกับคุณสมบูรณ์)

จอมใจ: จากวีดิทัศน์ จะเห็นว่าพี่อรทำกิจกรรมเยอะมาก ชอบทำการแสดง ชอบความสวยความงาม ชอบใช่หรือไม่คะ

รูปภาพของ pratomrut-r

KM เปิดใจวัยเก๋า: สมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล (หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้)

KM เปิดใจวัยเก๋า: สมบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-14.45 น.

ห้องโสตฯ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ

 

ฉายวีดีทัศน์เพื่อนำเข้าสู่กิจกรรม KM เปิดใจวัยเก๋า สมบูรณ์

กุลวดี: คุณสมบูรณ์มีการบริหารเวลาในการทำงานอย่างไร

รูปภาพของ anupap-d

การอบรมหลักสูตรวิจัยสถาบัน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการอบรมหลักสูตรวิจัยสถาบันให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและผู้สนใจโดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศโครงการวิจัยสถาบัน วันที่ 8 เมษายน 2557

ภาพบรรยากาศโครงการวิจัยสถาบัน วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ

วิทยากรบรรยายโดย รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ และ ดร.สมพร ช่วยอารีย์

สมาชิกเข้าร่วมโครงการเป็นชาวสำนักวิทยบริการทั้งฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ และสำนักงานเลขานุการ

Taxonomy upgrade extras: 

สมัครสมาชิก RSS - กิจกรรม KM