การจัดทำตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลา

รูปภาพของ nusara.d

หมวดหมู่: 

การจัดทำตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลาการจัดทำตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลา

          การจัดตารางการทำงานล่วงเวลาจัดแบ่งตามตำแหน่ง ทุกคนที่ปฏิบัติงานล่วงเวลาจะต้องปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่ง ทุกคนจะหมุนเวียนอยู่ตามจุดการทำงาน ยกเว้น บริการตอบคำถาม และ IT-Zone มีขั้นตอนการจัดดังนี้

          1. บรรทัดแรกของตารางการอยู่ล่วงเวลา จะเป็นชื่อกลุ่ม เช่น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เป็นต้น บรรทัดที่ 2 จะเป็นรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม และบรรทัดที่  3 วันที่ปฏิบัติงาน ดังตัวอย่าง

กลุ่มที่ 1

สมาชิก  นุสรา  อาพร สุภาวดี  สอปิยะ  วิชญาพร ศิริรัตน์

วันที่.................................  เดือน                    พ.ศ.2559

          2. จากนั้นสร้างตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลา ในเนื้อหาของตาราง ให้มี ช่องเวลาของการทำงาน  ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะเช็ค  เคาน์เตอร์ จัดชั้น  วารสาร/ค้นหาหนังสือ ห้องโสตฯ  จัดชั้น ดังตัวอย่าง 

เวลา

โต๊ะเช็ค

เคาน์เตอร์

ห้องโสตฯ

วารสาร/ค้นหาหนังสือ

จัดชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3. เมื่อได้ตารางแล้ว จากนั้นก็ใส่รายในรายละเอียดในช่องตารางลงไป ได้แก่ ช่องเวลา ก็ใส่เวลาที่ทำงานเป็นชั่วโมงเริ่มต้น ถึงชั่วโมงสิ้นสุดของการปฏิบัติงานล่วงเวลา และในช่องของตำแหน่งการทำงานต่าง ๆ ก็ใส่บุคลากรที่เป็นสมาชิก ลงไปในตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ โดยจัดให้ทุกคนทำงานในทุกตำแหน่งหมุนเวียนให้ครบทุกตำแหน่ง อย่าให้ซ้ำในช่วงเวลาเดียวกัน ต้องตรวจสอบดูให้ละเอียด หรือดูว่าทุกคนทำงานครบทุกตำแหน่งแล้วหรือยัง  ในบางตำแหน่งจะให้คนงาน มานั่งในตำแหน่งโต๊ะเช็ค ในบางช่วงเวลา เฉพาะในวันเสาร์ - อาทิตย์

          4.  เมื่อจัดตารางปฏิบัติงานเสร็จแล้วกำหนดเวลาพักให้บุคลากร โดยพิมพ์ไว้ใต้ตารางการปฏิบัติงาน โดยดูจากตารางว่า ถ้าบุคลากรท่านใดที่ทำงานในเวลา12.00-13.00 น. ก็จะได้พักในเวลา 13.00-14.00  แต่ถ้าใครไม่มีตำแหน่งทำงานในเวลา 12.00-13.000 ก็พักได้เลย ดังตัวอย่างตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลาที่เสร็จสมบูรณ์ด้านล่าง

 

กลุ่มที่ 1

สมาชิก  นุสรา  อาพร สุภาวดี  สอปิยะ  วิชญาพร ศิริรัตน์

วันที่.................................  เดือน............................ พ.ศ.2559

เวลา

โต๊ะเช็ค

เคาน์เตอร์

ห้องโสตฯ

วารสาร/ค้นหาหนังสือ

จัดชั้น

09.00-10.00

นุสรา

สุภาวดี  อาพร

วิชญาพร

ศิริรัตน์

สอปิยะ

10.00-11.00

คนงาน

ศิริรัตน์  สอปิยะ

สุภาวดี

อาพร

วิชญาพร-นุสรา

11.00-12.00

อาพร

นุสรา   วิชญาพร

สอปิยะ

สุภาวดี

ศิริรัตน์

12.00-13.00

คนงาน

ศิริรัตน์

ตั้งป้าย

นุสรา

-

13.00-14.00

สุภาวดี

สอปิยะ

อาพร

วิชญาพร

-

14.00-15.00

วิชญาพร

สุภาวดี   ศิริรัตน์

นุสรา

สอปิยะ

อาพร

15.00-16.00

สอปิยะ

นุสรา   วิชญาพร

ศิริรัตน์

อาพร

สุภาวดี

16.00-17.00

ศิริรัตน์

สอปิยะ    อาพร

วิชญาพร

สุภาวดี

นุสรา

 

          เวลาพัก  12.00-13.00 น.  สุภาวดี  สอปิยะ  อาพร วิชญาพร

                     13.00-14.00 น.  ศิริรัตน์  นุสรา  คนงาน

หมายเหตุ  ในเวลา 10.00 น.  อาพร นับจำนวนผู้ใช้ที่นั่งในบริเวรอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง

                        15.00 น. อาพร  นับจำนวนผู้ใช้ที่นั่งในบริเวรอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง

 

          จะเห็นได้ว่าบุคลากรที่ต้องออกไปนับผู้ใช้ นั้นให้เอาจาก ตำแหน่งที่อยู่วารสาร/ค้นหาหนังสือ เป็นการเสร็จเสร็จของการจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลา

 

ความคิดเห็น