แป้งข้าวหมากข้าวเหนียวดำ

รูปภาพของ tagonrat.t

แป้งข้าวหมากข้าวเหนียวดำ

ส่วนผสม

1. ข้าวเหนียวดำ     1   ก.ก.

2. ลูกแป้ง               1  ก้อน

3. ใบทัง หรือใบตอง

4. ไม้กลัด

5. หม้อหรือถังสำหรับเก็บแป้งข้าวหมากที่ห่อเสร็จแล้ว

 

วิธีทำ

1. นำข้าวเหนียวมาหุงในหม้อหุงข้าวโดยใส่น้ำประมาณ 1 ซม. นำไปหุงตามปกติ

 

2. เมื่อข้าวเหนียวสุกแล้ว ตักข้าวเหนียวออกมาพึ่งให้เย็น

3. บดลูกแป้งให้ละเอียด แล้วนำไปโรยบนข้าวเหนียวที่เย็นแล้ว

4. คลุกให้ลูกแป้งเข้ากับข้าวเหนียวให้ทั่ว

 

 

5. นำใบทังที่เตรียมไว้มาห่อแป้งข้าวหมาก โดยห่อเหมือนขนมสอดใส้ แล้วใช้ไม้จิ้ม

ฟันหรือก้านมะพร้าวมาตัดเฉลียงแหลม ๆ มากลัดห่อแป้งข้าวหมาก

 

6. นำแป้งข้าวหมากที่ห่อเสร็จแล้วมาใส่ในถังสำหรับใส่น้ำที่มีฝาปิด หรือภาชนะอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวก

    เก็บไว้ 2 คืน จะได้กลิ่นหอมนำมารับประทานจะมีรสหวาน

 

 

หมายเหตุ แป้งข้าวหมากทำได้ทั้งข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำ

ความคิดเห็น