ประสบการณ์การนั่งเรือคลองแสนแสบ

รูปภาพของ raweewon.k

หมวดหมู่: 

การเดินทางทางเรือเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจ เพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีหลายคนพูดว่า "ดีนะไปทางเรือ รถไม่ติด" นึก ๆ แล้วน่าขำ ไปทางเรือแล้วรถจะติดได้อย่างไร.....

เมื่อได้รับมอบหมายให้ไปประชุมที่ห้องสมุดนิด้า หรือ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ แต่ที่พักอยู่แถว ๆ บางขุนนนท์ ฝั่งธนบุรี สิ่งแรกที่เป็นกังวลก็คือจะเดินทางไปประชุมอย่างไรให้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย จึงได้เปิดอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสอบถามผู้รู้ โดยเฉพาะคุณสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล หัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการเดินทางในกรุงเทพฯ มากที่สุดของหอสมุดฯ เรา จากบางขุนนนท์ไปนิด้าก็ต้องมีการเดินทางทั้งทางรถและทางเรือ

ท่าเรือต้นทางคือ ท่าเรือฝ่านฟ้าลีลาศ ที่หลานหลวง และท่าเรือปลายทางคือ ท่าเรือวัดสีบุญเรือง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับนิด้า แต่จะต้องเปลี่ยนเรือที่ท่าเรือประตูน้ำ 

ค่าเรือราคา 18 บาทตลอดสาย แม้ว่าจะเปลี่ยนเรือก็ให้แสดงตั๋วเรือที่จ่ายไปในตอนแรก ถ้าหากไม่ทราบบางคนก็จ่าย 18 บาทซ้ำอีก

ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 40 นาที อย่างไรก็ตามก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วย เพราะช่วงที่เร่งรีบผู้โดยสารจะแออัด ต้องรอเรือลำต่อไป

เทคนิคในการเดินทางทางเรือ โดยเฉพาะคลองแสนแสบ

1. ต้องระมัดระวังในการก้าวลงหรือขึ้นเรือ จับให้แน่น เพราะวันก่อนที่ข้าพเจ้าเดินทางมีผู้โดยสารเกือบตกลงน้ำแต่มีผู้ที่ร่วมเดินทางช่วยไว้ทัน

2. การแต่งกายควรทะมัดทะแมง ไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้นและใส่รองเท้าส้นสูงหากไม่ชำนาญ

3. การนั่งในเรือ หากนั่งใกล้กับเชือกสำหรับดึงผ้ายางเพื่อป้องกันน้ำสาด ก็ต้องทำหน้าที่ดึงเชือก เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สกปรก ดำและเหม็น กระเด็นมาถูกตัวผู้โดยสาร

ทำหน้าที่จับเชือดึงผ้ายาง ต้องลดผ้ายางลงเมื่อถึงท่าเรือและดึงขึ้นเมื่อเรือออก

ท่าเรือวัดสีบุญเรือง ใกล้นิด้า

ท่าเรือวัดสีบุญเรือง (ถ่ายภาพจากห้องสมุดนิด้า)

 

ความคิดเห็น