ทำไมจึงถูกไฟฟ้าดูด

หมวดหมู่: 

 

 

ความคิดเห็น

ทำไมจึงถูกไฟฟ้าดูด

ทำไมจึงถูกไฟฟ้าดูด

          ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่ง ที่เราสามารถเปลี่ยนรูปแล้วนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ให้แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น ฯลฯ แต่ในทางกลับกันไฟฟ้าก็มีอันตรายอยู่ในตัวด้วย หากว่าเราไปสัมผัสหรือแตะต้องเข้า หลายคนอาจจะเคยถูกไฟฟ้าดูดหรือช้อตมาแล้ว ทำถึงเป็นเช่นนั้นเรามาดูสาเหตุกัน

          ระบบไฟฟ้าที่เราใช้กันจะต้องมีองค์ประกอบครบสามอย่างถึงจะสามารถใช้งานได้ มีดังนี้ คือ

          1.แหล่งจ่ายไฟ ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้า สายส่งระบบจำหน่ายการไฟฟ้า แบตเตอรี่ เป็นต้น

          2.ตัวนำไฟฟ้า ได้แก่ สายไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น

          3.ตัวต้านทานหรือโหลดไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

รูปที่ 1. แสดงวงจรไฟฟ้า

          สิ่งที่เราเรียกกันว่าไฟฟ้าช๊อตนั้น คือความผิดปกติภายในระบบไฟฟ้า เกิดจากการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่มีความต้านทานภายในวงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านโดยไม่มีข้อจำกัด ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่บริเวญใกล้เคียง และอาจถึงชีวิตได้

รูปที่ 2. แสดงภาพการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า

          สาเหตุที่ทำไมเมื่อเราสัมผัสหรือไปแตะตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าแล้ว ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายเราได้  อธิบายได้จากรูปที่ 2.เนื่องจากว่าในระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า จะมีการต่อสายนิวตรอน ( N ) ลงพื้นดินเสมอ ดังนั้นหากเราไปสัมผัสตัวนำที่มีไฟเช่น สาย L ในระบบ 220 โวลท์ หรือ สาย A,B,C ในระบบ 380 โวลท์ โดยที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเราสัมผัสกับพื้นดิน หรือพื้นที่มีความต้านทานต่ำๆ จึงเปรียบเสมือนว่าร่างกายเราเป็นโหลดไฟฟ้า จึงทำให้ไฟครบวงจร กระแสไฟฟ้าจึงสามารถไหลผ่านได้ และผลของการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายเราจะมีดังนี้

ปริมาณกระแสไฟฟ้า(mA) ผลกระทบที่มีปฏิกิริยาต่อร่างกาย
2 มีอากรอ่อนเพลีย ประสาทมือสั่น กล้ามเนื้อกระตุกเล็กน้อย
5-10 มีอาการช๊อค กล้ามเนื้อกระตุก เกิดอาการเจ็บปวด ระบบหายใจล้มเหลว
10 – 25 ความดันเลือดสูง บริเวณถูกดูดเกิดอาการหดตัวของกล้ามเนื้อ ระบหายใจล้มเหลวถึงขั้นหมดสติ
25 – 80 เกร็งกล้ามเนื้อ หายใจติดขัด อาจทำให้สมองขาดเลือดถ้านานเกิน 4 นาที
80 – 200 ขาดเลือดเลี้ยงหัวใจ หัวใจล้มเหลวหลังจากถูกดูดชั่วขณะ หัวใจหยุดเต้น หรือเสียชีวิตได้
200 – 5,000 หัวใจล้มเหลวหลังจากถูกดูด 0.1 วินาที ผิวหนังถุกทำลาย หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้
มากกว่า 5,000 ถูกเผาไหม้ เนื้อเยื่อตายและเสียชีวิต

        ดังนั้นหากพบว่ามีการรั่วไหลของไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆแล้ว เพื่อความปลอดภัย ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นทันที แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าทำการแก้ไขโดยด่วน