โสตทัศนวัสดุที่ยังมีให้บริการ (แต่ล้าสมัย)

หมวดหมู่: 

     ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่า โสตทัศนวัสดุที่ผมกำลังจะพูดถึงแน่นอนว่าในปัจจุบันต้องหมดความสำคัญไปแล้ว ไม่มีการหยิบยืมไปใช้แล้ว นั้นก็เพราะเป็นโสตทัศนวัสดุที่ล้าสมัย ไม่มีเครื่องมือที่จะดึงข้อมูลออกมาใช้ได้แล้ว และในปัจจุบันได้มีโสตทัศนวัสดุในรูปแบบอื่นมาทดแทนแล้วและการใช้งานก็ง่ายกว่าไม่ซับซ้อนและเข้ากับยุคสมัยโสตทัศนวัสดุที่จะกล่าวถึงนั้นก็ได้แก่

1. วีดิทัศน์ หรือ ม้วนวิดีโอ

                    

 

เป็นสื่อโสตทัศนวัสดุที่เก็บข้อมูลในเส้นแถบทึบแสงที่มีเนื้อหาทั้งภาพและเสียงในคราวเดียวกัน ซึ่งต้องใช้กับเครื่องเล่นวีดิทัศน์โดยตรงเท่านั้นในการใช้งาน และได้จัดเก็บข้อมูลเรื่องราวต่างๆไว้หลากหลายประเภทเช่น ด้านบันเทิง ด้านสารคดี ด้านวิชาการ

เป็นต้น

                                            

 

2. เทปคาสเซ็ท หรือ เทปเสียง

 

                

 

เป็นสื่อโสตทัศนวัสดุที่เก็บข้อมูลในเส้นแถบทึบแสงที่มีเนื้อหาเฉพาะเสียงเท่านั้น ซึ่งต้องใช้กับเครื่องเล่นวีดิทัศน์โดยตรงเท่านั้นในการใช้งาน และได้จัดเก็บข้อมูลเรื่องราวต่างๆไว้หลากหลายประเภทเช่น ด้านบันเทิง ด้านสารคดี ด้านวิชาการ

เป็นต้น

                                                       

3. สไลด์ หรือ ฟิล์มสไลด์

 

              

 

เป็นสื่อโสตทัศนวัสดุที่เก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบแผ่นฟิล์มและมีกรอบเป็นกระดาษหรือพลาสติกเพื่อให้สะดวกต่อการใช้ ส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลที่เป็นภาพมากกว่าตัวอักษร และต้องมีเครื่องฉายฟิล์มสไลด์โดยตรงเท่านั้นในการใช้งาน และได้จัดเก็บข้อมูลเรื่องราวต่างๆไว้หลากหลายประเภทแต่จะเน้นไปในทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่

                                               

ในปัจจุบันสื่อโสตทัศนวัสดุทั้งสามประเภทก็ยังเก็บไว้ให้บริการที่ห้องโสตทัศนวัสดุ เพื่อไว้ดูต่างหน้าและรอคอยใครบางคนที่จะกลับมาย้อนรอยในเรื่องราว

                                                                                                                                                                                        ขอบคุณครับ

 

 

ความคิดเห็น

รูปภาพของ Memento_i

เปิดทางสู่การ streaming video

เปิดทางสู่การ streaming video ??