คลังความรู้

วัน-เดือน-ปี (ค.ศ.)
เขียนเมื่อ หัวเรื่อง ผู้เขียนล่าสุด
14/11/2018 - 18:30 การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 khanitsorn.r
09/11/2018 - 16:36 รถเข็นหนังสือลดเสียง rakchanok.p
09/11/2018 - 15:12 สบายๆ ตามวิถีธรรมชาติ rakchanok.p
05/11/2018 - 18:00 การใช้สติ๊กเกอร์สีเป็นสัญลักษณ์แทนเลขเรียกหนังสือ (วิทยานิพนธ์) supawadee.m
05/11/2018 - 15:50 ป้ายติดเลขเรียกหนังสือ supawadee.m
31/10/2018 - 11:28 รีวิวการขับรถหน้าร้อนในฮอกไกโด, ญี่ปุ่น (Hokkaido, Japan) pratomrut-r
31/10/2018 - 11:21 อบรม Google for Education / Google for Digital Economy (AdWords, Google My business, etc.) pratomrut-r
31/10/2018 - 11:10 KM รูปแบบ Metadata ในระบบ iThesis ที่สอดรับกับ TDC pratomrut-r
31/10/2018 - 09:41 บทเรียนจากการปฏิบัติงานโทรทัศน์ (ส่วนงานถ่ายทอดสัญญาณบนอินเทอร์เน็ต) : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 amnat
19/09/2018 - 10:32 ขนมกุยช่าย nitiporn.s
29/08/2018 - 10:49 สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ fikree.c
21/08/2018 - 14:13 การเป็นพิธีกรมืออาชีพ jomjai.p
15/08/2018 - 22:22 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 montira.i
15/08/2018 - 16:05 วิธีการทำป้ายชื่อบุคลากรด้วยตัวเอง Memento_i
14/08/2018 - 15:24 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิธการและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ SAR susun.h
14/08/2018 - 14:11 เทคนิคการจัดทำหนังสือราชการ yawadee.h
11/08/2018 - 12:53 แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ vitchayaporn.f
09/08/2018 - 16:02 ประเภทของวัสดุ arawneya
09/08/2018 - 09:31 การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ nuriyah.d
08/08/2018 - 17:57 การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ tagonrat.t

หน้า