คลังความรู้การบริการสารสนเทศ

วัน-เดือน-ปี (ค.ศ.)
เขียนเมื่อ หัวเรื่อง ผู้เขียนล่าสุด
24/05/2018 - 10:38 วิธีการทำ QR code วารสารวิชาการฉบับ Online ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ มอ.ปัตตานี sirirat.m
30/04/2018 - 13:48 การลงรายการเพิ่ม Tag 505 ในระบบ Alist ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ sorphiya.b
26/04/2018 - 12:33 การ Merge Record nusara.d
19/04/2018 - 11:16 การใส่ Link. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ที่ Tag 856 ในระบบ ALIST Kamonthip.i
18/04/2018 - 11:20 การเปลี่ยนรหัสบาร์โค้ดสมาชิก onanong.pu
21/03/2018 - 10:09 การใช้งาน Free wifi: eduroam ในสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ pratomrut-r
03/03/2018 - 14:13 การสมัครสมาชิกห้องสมุด (บุคคลภายนอก) supawadee.m
26/02/2018 - 11:14 ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในยุค Social Network" ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี Memento_i
19/02/2018 - 16:29 การค้นหาหนังสือในห้องเก็บหนังสือ(Cleaning room) rakchanok.p
01/02/2018 - 19:27 อิสลามศึกษา กับ Collection สิ่งพิมพ์อิสลามศึกษา narisara.h
01/02/2018 - 14:09 5 วิธีใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย issama-ae.w
31/01/2018 - 15:58 วิธีการตั้งค่า Microsoft word สำหรับการทำผลงาน kulwadee.t
31/01/2018 - 11:48 การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล Union Catalog salisa.le
31/01/2018 - 11:22 ความสำคัญและประโยชน์ของ 'ดรรชนีวารสาร' sirirat.m
31/01/2018 - 09:03 การแนะนำการค้นดัชนีวารสาร ratchanee.te
30/01/2018 - 16:52 เมื่อค้นหาหนังสือบนชั้นหนังสือบริจาค ไม่เจอ!!! nusra.t
30/01/2018 - 00:27 การจัดการหนังสือบริจาค nusra.t
29/01/2018 - 19:34 การอ่านชั้นหนังสือ jutarut.k
25/01/2018 - 16:15 วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลข้อสอบเก่า Kamonthip.i
25/01/2018 - 15:25 บริการ IT-Zone และห้องคอมพิวเตอร์ (IT-Zone and Computer Room Services) anchalee.k
25/01/2018 - 15:13 บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Services) anchalee.k
24/01/2018 - 17:08 บทบาทของบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการทำวิจัยในมุมมองของผู้บริหาร raweewon.k
22/01/2018 - 11:25 วิธีการสร้างจุดคืนค่าใน Windows 8 8.1 fikree.c
20/01/2018 - 10:17 สิ่งพิมพ์ภาษาตะวันออกในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ tubtim.b
19/01/2018 - 20:41 PR Services ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ jutarut.k
17/01/2018 - 15:03 ปัญหาและแนวทางแก้ไขเครื่องถ่ายเอกสารเบื้องต้น waemuhama.m
10/01/2018 - 14:27 การกู้คืน Bibliographic (ระเบียน) ที่ถูกลบไป กลับมาใช้ใหม่ nusara.d
04/01/2018 - 15:14 การเปลี่ยนสถานภาพหนังสือซ่อม seeteeyarow.y
20/12/2017 - 10:59 ขั้นตอนการพิมพ์บัตรสมาชิก ด้วยโปรแกรม PDFill PDF Editor arporn.sa
08/12/2017 - 10:23 โสตทัศนวัสดุที่ยังมีให้บริการ (แต่ล้าสมัย) Memento_i
29/11/2017 - 13:39 ขั้นตอนการแยกไฟล์วิทยานิพนธ์ Kamonthip.i
13/11/2017 - 10:58 การนั่งบริการช่วยค้นหาหนังสือ phatcharee.n
22/09/2017 - 14:12 บริการ Document Delivery หรือ D.D. JFK คืออะไร ? panita-w
14/09/2017 - 16:12 การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ nitiporn.s
08/09/2017 - 13:41 การเปลี่ยนวันหมดอายุบัตร กรณีนักศึกษาผ่านการอบรมในระบบ ALIST onanong.pu
05/09/2017 - 10:17 ระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ jantima.j
04/09/2017 - 16:49 การจองทรัพยากรสารสนเทศ supawadee.m
04/09/2017 - 13:25 บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check nangnoy.d
19/08/2017 - 11:43 User Delight (หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) rakchanok.p
01/08/2017 - 16:41 ทำความรู้จัก OAR e-Services Memento_i
01/08/2017 - 08:44 บทความวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของนักศึกษา tagonrat.t
22/07/2017 - 09:25 ขั้นตอนการเตรียมทรัพยาการสารสนเทศ tagonrat.t
18/07/2017 - 15:49 แชร์ข้อมูลด้วย Google Sheet ในงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ kulwadee.t
18/07/2017 - 11:21 การอบรมครูบรรณารักษ์โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี tubtim.b
17/07/2017 - 22:55 เทคนิคการสืบค้น Google/Scholar Google nuttaya.s
17/07/2017 - 15:53 การเดินทอง หนังสือวารสารล่วงเวลา adisak.a
17/07/2017 - 14:01 การลงรายการผู้แต่งชื่อบุคคลที่เป็นภาษาอาหรับ narisara.h
17/07/2017 - 12:19 ว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ salisa.le
16/07/2017 - 00:03 การเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรมการดำเนินงานห้องสมุด ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุด nusra.t
15/07/2017 - 20:44 แนวโน้มของการทำดรรชนีวารสารในอนาคต nusra.t

หน้า