คลังความรู้การบริการสารสนเทศ

วัน-เดือน-ปี (ค.ศ.)
เขียนเมื่อ หัวเรื่อง ผู้เขียนล่าสุด
13/11/2017 - 10:58 การนั่งบริการช่วยค้นหาหนังสือ phatcharee.n
22/09/2017 - 14:12 บริการ Document Delivery หรือ D.D. JFK คืออะไร ? panita-w
14/09/2017 - 16:12 การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ nitiporn.s
08/09/2017 - 13:41 การเปลี่ยนวันหมดอายุบัตร กรณีนักศึกษาผ่านการอบรมในระบบ ALIST onanong.pu
05/09/2017 - 10:17 ระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ jantima.j
04/09/2017 - 16:49 การจองทรัพยากรสารสนเทศ supawadee.m
04/09/2017 - 13:25 บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check nangnoy.d
19/08/2017 - 11:43 User Delight (หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) rakchanok.p
01/08/2017 - 16:41 ทำความรู้จัก OAR e-Services Memento_i
01/08/2017 - 08:44 บทความวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของนักศึกษา tagonrat.t
22/07/2017 - 09:25 ขั้นตอนการเตรียมทรัพยาการสารสนเทศ tagonrat.t
18/07/2017 - 15:49 แชร์ข้อมูลด้วย Google Sheet ในงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ kulwadee.t
18/07/2017 - 11:21 การอบรมครูบรรณารักษ์โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี tubtim.b
17/07/2017 - 22:55 เทคนิคการสืบค้น Google/Scholar Google nuttaya.s
17/07/2017 - 15:53 การเดินทอง หนังสือวารสารล่วงเวลา adisak.a
17/07/2017 - 14:01 การลงรายการผู้แต่งชื่อบุคคลที่เป็นภาษาอาหรับ narisara.h
17/07/2017 - 12:19 ว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ salisa.le
16/07/2017 - 00:03 การเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรมการดำเนินงานห้องสมุด ภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุด nusra.t
15/07/2017 - 20:44 แนวโน้มของการทำดรรชนีวารสารในอนาคต nusra.t
15/07/2017 - 15:40 การเตรียมความพร้อมสำหรับของบุคลากรใหม่ในการทำงาน nuriyah.d
15/07/2017 - 10:45 การเขียนแผ่น CD DVD โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วย fikree.c
15/07/2017 - 00:44 งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ nitiporn.s
14/07/2017 - 10:22 ตั้งค่า update Windows ผ่าน server psu waemuhama.m
11/07/2017 - 15:01 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Services) anchalee.k
11/07/2017 - 14:54 การเข้าใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ anchalee.k
05/07/2017 - 13:36 เก็บแผ่นเข้าตู้ไม่ใช่เรื่องยาก niramit.y
04/07/2017 - 10:06 มารยาทในการใช้ห้องสมุด sern.s
03/07/2017 - 10:00 การให้บริการเสริม JFK " ตระกร้าสำหรับใส่หนังสือ" arporn.sa
30/06/2017 - 14:09 การลงทะเบียนวารสาร nusara.d
30/06/2017 - 11:23 การบริการ ยืม - คืน ratchanee.te
30/06/2017 - 09:34 มาดู การยืมต่อ RENEW กันค่ะว่าทำอย่างไร ratchanee.te
22/06/2017 - 14:57 แนะนำการรวมไฟล์ ของ โปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 Professional Kamonthip.i
19/06/2017 - 11:45 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้น (Inhouse Database) jutarut.k
15/06/2017 - 12:02 เพราะเราเป็นมากกว่าห้องสมุด jutarut.k
14/06/2017 - 15:53 การยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน์ salisa.le
06/06/2017 - 10:06 การเปลี่ยนปี พ.ศ.ในห้องเก็บหนังสือพิมพ์แบบประยุกต์ nangnoy.d
03/06/2017 - 12:50 ระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตาม Running Number (ระบบให้ลำดับเลข) jantima.j
02/06/2017 - 15:03 วิธีหาหนังสือบนชั้น phatcharee.n
02/06/2017 - 14:46 การเตรียมตัวเล่มวารสารก่อนออกบริการของหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ sorphiya.b
12/04/2017 - 12:02 ขั้นตอนการส่งคำร้องขอใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศถึงมือผู้ใช้บริการ(DD.JFK) panita-w
04/04/2017 - 13:52 การใช้ลิฟท์ใส่หนังสือ rakchanok.p
27/03/2017 - 14:13 การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (RENEW) supawadee.m
03/02/2017 - 14:21 ขั้นตอนในการตัดสันหนังสือวารสารและหนังสือทั่วไป adisak.a
03/02/2017 - 11:50 การพิมพ์ Label สำหรับปิดสื่อต่าง ๆ tagonrat.t
01/02/2017 - 15:10 การลงรายการบุคคลชื่อคนมาเลเซีย narisara.h
01/02/2017 - 15:02 การจัดการเอกสารหอจดหมายเหตุ ม.อ. nusra.t
01/02/2017 - 14:40 การสื่อสารในงานบริการ sirirat.m
01/02/2017 - 10:52 การนำวารสารใหม่ออกบริการ ratchanee.te
31/01/2017 - 21:24 จองใช้ห้องง่ายนิดเดียว jutarut.k
31/01/2017 - 20:28 การสืบค้นวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ภาษาไทย nuttaya.s

หน้า