คลังความรู้การบริหารจัดการ

วัน-เดือน-ปี (ค.ศ.)
เขียนเมื่อ หัวเรื่อง ผู้เขียนล่าสุด
04/01/2019 - 14:39 ระบบการลงเวลากิจกรรม 7 ส. ด้วย QR Code tubtim.b
14/12/2018 - 16:10 ว่าด้วยเรื่องของบัญชีสมาชิก (User Account) ระบบห้องสมุด ALIST Memento_i
13/12/2018 - 13:16 การแยกประเภทวารสารหลังจากเตรียมตัวเล่ม sorphiya.b
12/12/2018 - 15:17 การเพิ่มผู้มีอำนาจอนุมัติใบลา และเจ้าหน้าที่ระบบในระบบ MIS - DSS personnel : กรณี การเพิ่มเจ้าหน้าที่ระบบ nuriyah.d
30/11/2018 - 16:14 BOOK MOBILE (I read, Therefore I am) panita-w
09/11/2018 - 16:36 รถเข็นหนังสือลดเสียง rakchanok.p
15/08/2018 - 22:22 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 montira.i
14/08/2018 - 14:11 เทคนิคการจัดทำหนังสือราชการ yawadee.h
11/08/2018 - 12:53 แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองราชการ vitchayaporn.f
09/08/2018 - 09:31 การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ nuriyah.d
07/08/2018 - 14:18 การวางแผน การวิเคราะห์โครงการ และแนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ amornphan.p
31/07/2018 - 16:22 การเพิ่มชั้นวางหนังสือ sern.s
28/06/2018 - 13:56 การจัดซื้อจัดจ้างใบส่งของวารสารและหนังสือพิมพ์จากร้านกรุงทอง ในระบบ OAR Smart Office nuriyah.d
04/06/2018 - 15:12 การรับส่งหนังสือราชการที่ตลาดนัดหนังสือ sureemart.m
20/02/2018 - 11:01 ผลการตรวจสอบงบการเงินและแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ amnat
19/02/2018 - 14:04 แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ yawadee.h
09/02/2018 - 14:31 บันทึกการทำระบบประชาสัมพันธ์ดิจิทัล บนเครื่อง OPAC ของห้องสมุด Memento_i
08/02/2018 - 21:37 ปุ่ม windows กับความลับที่ซ่อนอยู่บนคีย์บอร์ด anupap.d
08/02/2018 - 16:56 เราพัฒนา องค์กรก็พัฒนา เราไม่พัฒนา เราก็สูญพันธุ์ khanitsorn.r
08/02/2018 - 14:17 การรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-doc jomjai.p
06/02/2018 - 10:39 การเขียน email ภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อสื่อสารแบบกึ่งทางการ amornphan.p
03/02/2018 - 11:37 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 montira.i
02/02/2018 - 17:18 การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี nusra.t
02/02/2018 - 14:31 การรับพัสดุ (ที่หน่วยไปรษณีย์ภายในมหาวิทยาลัย) plai.c
30/01/2018 - 14:02 ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด sern.s
06/12/2017 - 11:45 จองห้องแล้วไม่ได้รับอีเมลยืนยันการจอง Memento_i
28/11/2017 - 15:06 การเปลี่ยนชื่อผู้สั่งการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯ ในระบบ e-doc nuriyah.d
18/09/2017 - 14:13 การลงรายการระเบียนบรรณานุกรมดัชนีวารสาร ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ sorphiya.b
08/09/2017 - 13:33 วิธีการสร้างสุขและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร khanitsorn.r
15/08/2017 - 10:35 การนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการเงิน plai.c
11/08/2017 - 13:27 LEAN สู่การปฏิบัติ jomjai.p
07/08/2017 - 13:47 เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร yawadee.h
02/08/2017 - 10:13 ระบบ ALIST ไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จได้หลังผ่านการอัพเดตเวอร์ชั่นล่าสุด (Version 4.0.3.020 Release: 10/07/2017) Memento_i
31/07/2017 - 11:28 การบริหารงานพัสดุมหาวิทยาลัยในกำกับ montira.i
27/07/2017 - 11:01 Productivity by Happy Workplace khanitsorn.r
26/07/2017 - 17:00 คิดเชิงกลยุทธ์ = คิดให้ชนะ ใครเป็นอย่างไรช่างมัน khanitsorn.r
26/07/2017 - 15:25 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน Innovation Learning Technology ประจำปี 2560 amnat
19/07/2017 - 17:18 สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย vitchayaporn.f
14/07/2017 - 15:24 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ issama-ae.w
12/07/2017 - 07:07 เอ๊ะ...ลีนฟา คืออะไรเหรอ raweewon.k
14/06/2017 - 10:56 การวางแผนกลยุทธ์ amornphan.p
02/06/2017 - 16:50 การเพิ่มรายชื่อบุคลากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) wanlee.p
31/05/2017 - 15:58 การสัมมนากรรมการสร้างสุของค์กร 5 วิทยาเขต “Love together” pratomrut-r
16/05/2017 - 14:33 สร้างโฟลเดอร์ใน e-mail @psu onanong.pu
11/05/2017 - 15:21 มาเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำกันเถอะ sureemart.m
31/01/2017 - 15:37 วิธีการ จดจำ ตำหนิ รูปพรรณ คนร้าย เพื่อเป็นแนวทาง ในการสังเกต จดจำ ในกรณี เกิดเหตุการณ์ต่างๆ issama-ae.w
31/01/2017 - 13:40 การฝึกงานนักศึกษา การให้การฝึกงานแก่นักศึกษาในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดึ้ tubtim.b
31/01/2017 - 10:04 วิธีการตรวจสอบจำนวนบทความดรรชนีวารสาร Memento_i
19/11/2016 - 12:40 การดึงเอกสารกลับจากการเสนอสั่งการในระบบ e-doc wanlee.p
18/11/2016 - 10:02 เสียงบรรยายการอบรม TQA Criterial Version amnat

หน้า