คลังความรู้การบริหารจัดการ

วัน-เดือน-ปี (ค.ศ.)
เขียนเมื่อ หัวเรื่อง ผู้เขียนล่าสุด
18/09/2017 - 14:13 การลงรายการระเบียนบรรณานุกรมดัชนีวารสาร ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ sorphiya.b
15/08/2017 - 10:35 การนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการเงิน plai.c
11/08/2017 - 13:27 LEAN สู่การปฏิบัติ jomjai.p
07/08/2017 - 13:47 เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร yuwadee
02/08/2017 - 10:13 [Resolve] ระบบ ALIST ไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จได้หลังผ่านการอัพเดตเวอร์ชั่นล่าสุด (Version 4.0.3.020 Release: 10/07/2017) Memento_i
31/07/2017 - 11:28 การบริหารงานพัสดุมหาวิทยาลัยในกำกับ montira.i
27/07/2017 - 11:01 Productivity by Happy Workplace golfetech
26/07/2017 - 17:00 คิดเชิงกลยุทธ์ = คิดให้ชนะ ใครเป็นอย่างไรช่างมัน golfetech
26/07/2017 - 15:25 รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน Innovation Learning Technology ประจำปี 2560 amnat
19/07/2017 - 17:18 สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย vitchayaporn.f
14/07/2017 - 15:24 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ issama-ae.w
12/07/2017 - 07:07 เอ๊ะ...ลีนฟา คืออะไรเหรอ raweewon.k
14/06/2017 - 10:56 การวางแผนกลยุทธ์ amornphan.p
02/06/2017 - 16:50 การเพิ่มรายชื่อบุคลากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) wanlee.p
31/05/2017 - 15:58 การสัมมนากรรมการสร้างสุของค์กร 5 วิทยาเขต “Love together” pratomrut-r
16/05/2017 - 14:33 สร้างโฟลเดอร์ใน e-mail @psu onanong.pu
11/05/2017 - 15:21 มาเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องน้ำกันเถอะ sureemart.m
31/01/2017 - 15:37 วิธีการ จดจำ ตำหนิ รูปพรรณ คนร้าย เพื่อเป็นแนวทาง ในการสังเกต จดจำ ในกรณี เกิดเหตุการณ์ต่างๆ issama-ae.w
31/01/2017 - 13:40 การฝึกงานนักศึกษา การให้การฝึกงานแก่นักศึกษาในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดึ้ tubtim.b
31/01/2017 - 10:04 วิธีการตรวจสอบจำนวนบทความดรรชนีวารสาร Memento_i
19/11/2016 - 12:40 การดึงเอกสารกลับจากการเสนอสั่งการในระบบ e-doc wanlee.p
18/11/2016 - 10:02 เสียงบรรยายการอบรม TQA Criterial Version amnat
09/08/2016 - 17:23 การลบแฟ้มเอกสารส่วนตัวในระบบ E-doc wanlee.p
09/08/2016 - 09:30 การสร้างแฟ้มเอกสารส่วนตัวในระบบ E-doc wanlee.p
10/06/2016 - 09:19 สนุกไปกับ TQA salisa.le
25/04/2016 - 10:10 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี jomjai.p
25/04/2016 - 09:58 คู่มือปฏิบัติงานการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี jomjai.p
06/10/2011 - 14:58 วิดีโอบันทึกการอบรมหลักสูตรวิจัยสถาบัน mr.oar
28/04/2011 - 13:50 วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี mr.oar
16/03/2011 - 10:19 เพียง พลิกวิธีคิด … ชีวิต ก็เปลี่ยน swirongr
14/02/2011 - 16:46 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (E-doc) mr.oar
07/02/2011 - 16:33 Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 3 หัวข้อ การเขียนคู่มือปฏิบัติการ mr.oar