รูปภาพของ nangnoy.d

เลือกสีรถอย่างไรให้ถูกโฉลกกับ วันเดือนปีเกิดของคุณ

วันนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อการเลือกสีรถยนต์ให้ถูกกับโฉลกกับ วันเดือนปีเกิด ของท่านโดยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล

คนเกิดวันอาทิตย์

การออกกำลังกาย ( Fitness )

        ห้องออกกำลังกาย (Fitness) หมายถึง สถานที่ที่รวบรวมอุปกรณ์การออกกำลังกายประเภทต่างๆ ไว้ด้วยกันในสถานที่ใดสถานที่หนึง ทั้งเป็นที่ส่วนตัวและส่วนรวมซึ่งมีพื้นที่เพียงพอในการทำกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาบุคคลที่ออกกำลังกายเหล่านี้ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี โดยใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.  เครื่องออกกำลังกายที่ใชไฟฟ้า

             -  ลู่วิ่งไฟ้ฟ้า (Treadmill)

             -  จักรยานนั่งปั่น (Upright Bike)

             -   เครื่องเดินวงรี (Elliptical)

          2.  เครื่องออกกำลังกายที่ไม่ใช้ไฟฟ้า

รูปภาพของ sureemart.m

บัวลอยขนมเข่ง

ขนมเข่งเหลืออย่าทิ้ง เรามาแปรรูป ให้เป็นบัวลอยขนมเข่ง สูตรพิเศษกันเถอะ

รูปภาพของ sureemart.m

แผนงานและขั้นตอนการทําความสะอาด

แผนงานและขั้นตอนการทําความสะอาด

1. การปดกวาดและดูดฝุน

1.1ปดกวาดหรือดูดฝุนพื้นที่วางตามพื้นอาคาร หองโถง ทางเดินบันได ใหสะอาด ปราศจากเศษผง
ฝุนละออง และนําขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะ

2. การถูดวยม็อบ 

รูปภาพของ pratomrut-r

บันทึกเดินทางใน "ทริปไม่ซื้อทัวร์เดินมั่วเอาเอง : Denmark, Germany, Netherlands (9-23 Sep 2017)"

          การเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากการเห็นตั๋วโปรโมชั่นของสายการบินหนึ่งที่ติดอันดับสายการบินยอดเยี่ยม 1 ใน 3 โลกมาหลายปีซ้อน Singapore Airline มันต้องลองใช้บริการดูสักหน่อย โปรโมชั่นนี้ที่ออกมาตั้งแต่ปลายปี 2016 จุดหมายปลายทางที่ Copenhagen Airport, Denmark       ในราคาที่จับต้องได้ แบบสบายใจ สบายกระเป๋า (22,325 บาท)บวกกับในปี 2017 นั้นยังไม่มีแผนทริปไปเที่ยวไหนไกลๆ เลย ทริปไกลๆ ล่าสุดก็เป็นทริปขับรถท่องนิวซีแลนด์ดูฝูงแกะเมื่อ 4-5 ปีก่อนโน้นเลย หลังจากนั้นทุกปีที่ผ่านมาก็ได้แต่วนเวียนท่องเที่ยวแบบซ้ำๆ อยู่แต่ในเอเชีย ญี่ปุ่น บาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ อยู่แค่นี้ เจอตั๋วโปรโมชั่นเข้าก็อย่าได

รูปภาพของ panita-w

บริการ Document Delivery หรือ D.D. JFK คืออะไร ?

บริการ Document Delivery หรือ D.D. JFK คืออะไร ?

รูปภาพของ sorphiya.b

การลงรายการระเบียนบรรณานุกรมดัชนีวารสาร ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

 

การลงรายการระเบียนบรรณานุกรมดัชนีวารสาร ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

รูปภาพของ nitiporn.s

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การทำรหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ สัญลักษณ์ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ กำหนดขึ้นสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ  เพื่อแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหอสมุดฯ ทำให้สะดวกในการจัดเก็บและค้นคืน

สัญลักษณ์ที่หอสมุดฯ กำหนดขึ้นสำหรับการจัดหมวดหมู่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ CD  DVD ซึ่งแบ่งตามขนาดของกล่องบรรจุ เพื่อแยกประเภทและแสดงแหล่งจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์         

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS