รูปภาพของ pratomrut-r

การใช้งาน Free wifi: eduroam ในสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

การใช้งาน Free wifi: eduroam ในสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

             เรื่องนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับตัวเองที่ได้มาจาก คุณชำนาญ อินทสโร จากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม" ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยกัน เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา...สำหรับคนอื่นแล้วความรู้นี้อาจจะทราบกันมานานแล้ว แต่เผื่อใครยังไม่ทราบเหมือนตัวเอง ก็เลยอยากเอามาแชร์ความรู้ค่ะ 

รูปภาพของ khanitsorn.r

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 12

การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิทยบริการไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "Towards National Impacts and International Quality" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ adul.w

วิ่งเพื่อสุขภาพ : PATANI MARATHON 2018

วิ่งเพื่อสุขภาพ : PATANI MARATHON 2018

                                                   

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nitiporn.s

น้ำกุหลาบ

                      

                                                                          ภาพที่ 1 ดอกกุหลาบและน้ำกุหลาบ

น้ำกุหลาบ เป็นเครื่องดื่มสีสวย มีกลิ่นหอม ทำจากดอกกุหลาบสด

วิธีทำ

รูปภาพของ supawadee.m

การสมัครสมาชิกห้องสมุด (บุคคลภายนอก)

การสมัครสมาชิกห้องสมุด (บุคคลภายนอก)

 

         บุคคลภายนอกสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดเพื่อเข้าใช้ตามวัตถุประสงค์ได้ 2 รูปแบบ คือ

 

1.   เข้าใช้บริการอย่างเดียว และไม่ต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศบุคคลทั่วไป  เสียค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 100 บาท

นักเรียน ชั้น ป.1 - ม.6เสียค่าบำรุงห้องสมุด ปีละ 50 บาท

รูปภาพของ Memento_i

ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในยุค Social Network" ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงอีกครั้งจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปัตตานี ที่ได้เชิญให้มาเป็นวิทยากรร่วมในการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในยุค Social Network" แก้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ประจำอำเภอทั้ง 12 อำเภอของปัตตานี  ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ซึ่งเป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้ร่วมงานกับทาง พช.ปน. ต่อเนื่องจากการบรรยายในหลักสูตร การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla! CMS (2558) และ Infographics กับการผลิตสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (2559)

คำสำคัญ: 

ระบบการเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติ

1.ปัญหาและที่มา

      - เปิดไฟฟ้าแสงสว่างทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

      - การสัมผัสสวิทช์ไฟฟ้าในขณะที่มือเปียก เมื่อต้องการเปิดหรือปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ทำให้มีความเสี่ยงในการที่จะถูกไฟฟ้ารั่วไหลลงดิน

2.วัตถุประสงค์

          - เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

          - เพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้ารั่วไหลลงดิน

3.วิธีการดำเนินการ

          - ปรับปรุงการเปิดปิดไฟฟ้าเป็นแบบอัตโนมัติ ไฟฟ้าแสงสว่างจะเปิดเมื่อมีผู้เข้าใช้ห้องน้ำ และปิดเองอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ห้องน้ำออกจากห้อง

4.หลักการทำงาน

รูปภาพของ rakchanok.p

ประวัติตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี / ควนหรือเขาบ่อทองและนามสกุลผ่องอำไพ

ประวัติตำบลบ่อทอง อำเภอหนิงจิก จังหวัดปัตตานี /เขาบ่อทอง และ สกุลผ่องอำไพ

        ประวัติความเป็นมาของตำบลบ่อทอง เม่ื่อประมาณ 210 - 300 ปีที่ผ่านมามีครอบครัวของตระกูลผ่องอำไพ ได้ย้ายมาจาก

จังหวัดสงขลามาทางเรือบ้างก็เดินสมัยนั้นไม่มีรถแล้วมาทำงานในวังหนองจิกบางส่วน ช่วงประมาณรัชกาลที่๕ ก่อนเปลี่ยนแปลง

การปกครอง*พี่ชายของทวดทำงานในวังหนองจิก ยศบรรดาศักดิ์ "ราชทินนาม ขุนหม่ื่นผ่องอำไพรัตน์" (ขวัญแก้ว ผ่องอำไพ) :-

ผลการตรวจสอบงบการเงินและแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

     จากการเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ COP การเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 ก.พ.2561 เรื่อง "ผลการตรวจสอบงบการเงินและแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ" ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร 9 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอสรุปว่า

     1. ต้องศึกษา พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ทุกมาตราด้วยความรอบคอบ จากนั้นมาดูว่าแต่ละมาตรามีประกาศ ระเบียบ กฎ หรือหลักเกณฑ์ใดมาประกอบ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน กฏหมาย ประกาศ ระเบียบ กฏหรือหลักเกณฑ์ใดยกเลิกแล้วไม่ควรนำมาใช้

คำสำคัญ: 

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS