รูปภาพของ onanong.pu

การเปลี่ยนวันหมดอายุบัตร กรณีนักศึกษาผ่านการอบรมในระบบ ALIST

การเปลี่ยนวันหมดอายุบัตร กรณีนักศึกษาผ่านการอบรมในระบบ ALIST

   นักศึกษาปี 1 ทุกคนก่อนที่จะยืมทรัพยากรสารสนเทสภายในหอสมุดฯ ได้ต้องผ่านการอบรมการสืบค้น OPAC ก่อน ซึ่งเมื่อเปิดภาคการศึกษาหอสมุดฯ จะเปิดวันอบรมให้นักศึกษาทำการจองกลุ่มวันที่สะดวกเพื่อเข้าอบรม โดยมีขั้นตอนดังนีี้ เมื่อผ่านการอบรมแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเปิดสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศให้ โดยมีขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ ดังนี้

1. เข้าเว็บ https://crm.oas.psu.ac.th/index.php?curr=train

2. เลือกผู้ดูแลระบบ เพื่อใส่รหัสผ่าน

รูปภาพของ khanitsorn.r

วิธีการสร้างสุขและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ อนันตา รีสอร์ท จังหวัดตรัง ภายใต้หัวข้อ "วิธีการสร้างสุขและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร" วิทยากรโดย คุณสานุพันธ์ ใบศรี

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ jantima.j

ระบบการให้ลำดับเลขชั้นวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดนั้น มีปัญหาหนึ่งที่ประสบคือทำอย่างไรจึงจะสามารถนำทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้เสร็จแล้วหรือที่จัดเข้ามาใหม่ ขึ้นจัดเรียงบนชั้นได้ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการหาทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันตามความต้องการ เพื่อลดปัญหาการหาทรัพยากรสารสนเทศไม่พบบนชั้นให้มากที่สุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ก็ประสบปัญหาเช่นกันในการปฏิบัติงานพบว่าในการจัดชั้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ที่เรียงตามเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้  มีปัญหาในเรื่องการจัดชั้นให้ถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งสรุปลักษณะของปัญหาคือ

รูปภาพของ supawadee.m

การจองทรัพยากรสารสนเทศ

1.       พิมพ์ URL หอสมุดฯ http://tanee.oas.psu.ac.th

 

 2.  คลิกที่ OPAC 

 

3.    ค้นหารายการทรัพยากรที่ต้องการจอง

รูปภาพของ nangnoy.d

บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check

บริการแนะนำการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ Self-Check

 

   ปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลกับการศึกษาหาความรู้ ทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากรบุคคล ดังนั้นหนึ่งในบริการยืม-คืน ของทางหอสมุดฯ จึงมี เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ หรือ Self-Check มาช่วยในการบริการแก่นักศึกษา

รูปภาพของ rakchanok.p

ความสุขจากการปลูกไม้ผล

          การปลูกไม้ผล ไม้ผลคือต้นไม้ที่ออกลูกออกผลให้เรารับประทานเราเรียกลูกหรือผลของมันว่า"ลูกไม้" หรือ "ผลไม้"
 
สำหรับไม้ผลนั้น มีทั้งไม้ยืนต้นและล้มลุก มีทั้งรับประทานผลสุก และผลดิบ สำหรับเกษตรกรที่มีฟาร์มเป็นของตนเอง
 
มีผลผลิตจำนวนมาก ในอนาคคอันใกล้นี้จะมีระบบฟาร์มฉลาด(smart farm) คือระบบการจัดการฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยี
 
เข้ามาช่วยในการดูแลอย่างครบวงจร ซึ่งในส่วนของการตรวจความพร้อมของผลผลิตเพื่อการเก็บเกี่ยวนั้น มาพัฒนาแบบ
 
รูปภาพของ Memento_i

อย่าให้การทำงานมากระทบกับการวิ่ง ลางานแล้วไปกัน "ขนอมมาราธอน 2017!!!"

++งานวิ่งที่อยากวิ่งเพียงเพราะโลโก้มันโดน++
 
 
ใจจริงอยากมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มวิ่ง เต็มที่คงได้แค่ 10 กิโล ด้วยความตั้งใจที่อยากให้เป็นหนึ่งในสนามฮาล์ฟของชีวิตเลยอดใจไม่สมัครและซ้อมเพื่อมาปีนี้แทน

คำสำคัญ: 

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS