โสตทัศนวัสดุที่ยังมีให้บริการ (แต่ล้าสมัย)

     ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่า โสตทัศนวัสดุที่ผมกำลังจะพูดถึงแน่นอนว่าในปัจจุบันต้องหมดความสำคัญไปแล้ว ไม่มีการหยิบยืมไปใช้แล้ว นั้นก็เพราะเป็นโสตทัศนวัสดุที่ล้าสมัย ไม่มีเครื่องมือที่จะดึงข้อมูลออกมาใช้ได้แล้ว และในปัจจุบันได้มีโสตทัศนวัสดุในรูปแบบอื่นมาทดแทนแล้วและการใช้งานก็ง่ายกว่าไม่ซับซ้อนและเข้ากับยุคสมัยโสตทัศนวัสดุที่จะกล่าวถึงนั้นก็ได้แก่

1. วีดิทัศน์ หรือ ม้วนวิดีโอ

รูปภาพของ Memento_i

จองห้องแล้วไม่ได้รับอีเมลยืนยันการจอง

กรณีปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการระบบจองห้อง สำนักวิทยบริการ ที่ใช้อีเมลโดเมนอื่นๆ นอกเหนือจาก @psu.ac.th ในขั้นตอนการจอง เมื่อได้ทำการจองห้องแล้ว อีเมลสำหรับยืนยันการจองที่ระบบส่งให้มักจะถูกแยกไปจัดเก็บไว้ที่กล่อง "จดหมายขยะ" เนื่องจากผู้ให้บริการอีเมลมองว่านั่นอาจจะเป็นจดหมายรบกวน (Spam mail) 

Spam mail -- ลักษณะของอีเมลที่สร้างความเสียหายแก่เครือข่ายอินเตอร์เนต และสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ใช้อินเตอร์เนต แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ Chain Mail หรือจดหมายลูกโซ่ และ Spam Mail หรือการโจมตีด้วยอีเมล

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ nathnarong.v

พระเมรุมาศ : นวมินทราศิรวาทราชสดุดี

                         (ภาพโปสการ์ดที่ได้รับในการเข้าชมพระเมรุมาศ : 18 พฤศจิกายน 2560)

รูปภาพของ shareef.l

Android publishing สำหรับ Ionic Framework version 1

          

บทความนี้จะอธิบาย Android publishing สำหรับผู้ที่พัฒนาแอพลิเคชั่นโดยใช้ ionic framework v.1 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. Build release สำหรับ Android โดยใช้คำสั่ง

     -  ionic cordova build --release android

2. จากนั้นเราจะได้ไฟล์ unsigned APK ซึ่งจะอยู่ใน path คือ platforms/android/build/outputs/apk

รูปภาพของ adul.w

แนะนำโปรแกรมเขียนหน้าจอ : Epic Pen

แนะนำโปรแกรมเขียนหน้าจอ : Epic Pen

                โปรแกรม Epic Pen เป็นโปรแกรม (ฟรี) ใช้วาดรูป จับภาพหน้าจอ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีเครื่องมือให้เลือกใช้งานมากมาย ใช้งานร่วมกับเมาส์ปากกาได้ ใช้ง่าย ดาวน์โหลดได้จาก http://epic-pen.com/

 

รูปภาพของ Kamonthip.i

ประสบการณ์เป็นโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ

ประสบการณ์ตรงในชีวิตพึ่งเคยเป็นโรค ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ หรือเรียกอีกอย่างว่าโรคเดอเกอร์แวง

รูปภาพของ pratomrut-r

การจัดการแก้ไขไฟล์ “เสียงสามภาษา” โดยใช้โปรแกรม Mp3 Audio Editor

การจัดการแก้ไขไฟล์ “เสียงสามภาษา” โดยใช้โปรแกรม Mp3 Audio Editor

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้จัดทำนวัตกรรมบริการ “เสียงสามภาษา” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาผู้ใช้บริการไม่ได้เตรียมตัวและเก็บสัมภาระล่วงหน้า เพื่อออกจากหอสมุดฯ เมื่อถึงเวลาปิดบริการในแต่ละวัน โดยได้จัดทำไฟล์เสียงสามภาษามาแล้ว 2 เวอร์ชั่น แบบที่ 1 ภาษาไทยสำเนียงกลาง-ภาษาอังกฤษ-ภาษาบาฮาซา แบบที่ 2 ภาษาไทยสำเนียงใต้-ภาษาอังกฤษ-ภาษาบาฮาซา และนำไปเปิดทดลองใช้ในหอสมุดฯ เป็นเวลา 1 เดือน ได้ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงไฟล์เสียง ดังนี้

รูปภาพของ Kamonthip.i

ขั้นตอนการแยกไฟล์วิทยานิพนธ์

วันนี้มุกจะมาแนะนำการแยกไฟล์วิทยานิพธ์ เพื่อสะดวกแก่การดาวน์โหลดของผู้ใช้บริการ

ขั้นตอนการแยกไฟล์วิทยานิพนธ์

1. เปิดไฟล์ที่ต้องการแยกวิทยานิพนธ์ และคลิกที่ Extract Pages

ภาพที่ 1 หน้าจอโปรแกรม Adobe Acrobat Professional

2. เลือกหน้าเอกสารที่ต้องการแยกไฟล์ กำหนดเลขหน้าที่ต้องการแยกไฟล์ให้ถูกต้อง ติก ถูก ในช่องสี่เหลี่ยม Delete Pages After Extracting แล้วคลิก OK 

รูปภาพของ nuriyah.d

การเปลี่ยนชื่อผู้สั่งการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯ ในระบบ e-doc

การเปลี่ยนชื่อผู้สั่งการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯ ในระบบ e-doc

การเปลี่ยนชื่อผู้สั่งการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯ กรณีหัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯ เดินทางไปราชการ โดยวิธีการดังนี้

1.  ขั้นตอนแรกไปที่  https://edoc.psu.ac.th/Login.aspx  ใส่ Login password และคลิกเข้าสู่ระบบ

 

2. กดเลือกที่ ผู้รับส่งเอกสารฝ่ายหอสมุด จอห์นเอฟ เคนเนดี้

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ amnat

Fiery หรือ EFI Fiery

     Fiery หรือ EFI Fiery คือ ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการคุณภาพสีให้ใกล้เคียงหรือตรงกับการแสดงผลทางจอภาพ เนื่องจากการแสดงผลทางจอภาพใช้ระบบสี RedGreenBlue หรือ RGB แต่เครื่องพิมพ์จะใช้ระบบสี CyanMagenta

คำสำคัญ: 

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS