รูปภาพของ golfetech

Productivity by Happy Workplace

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่อง Productivity by Happy Workplace เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ วิทยากรโดย ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ anupap.d

การ Streaming ผ่าน Facebook โดยใช้โปรแกรม Vmix

                   

วิธีการ Streaming ผ่าน Facebook โดยใช้โปรแกรม Vmixการ Streaming ผ่าน Facebook โดยใช้โปรแกรม Vmix

          1. ทำการ Login เข้าระบบ Facebook จากนั้นเข้าไปยัง URL: https://www.facebook.com/live/create เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันการถ่ายทอดสด คลิกเมนูสร้างสตรีมสด ดังภาพ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ golfetech

คิดเชิงกลยุทธ์ = คิดให้ชนะ ใครเป็นอย่างไรช่างมัน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผมมีโอกาสได้ฟัง รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร บรรยายเรื่อง "การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของสำนักงานอธิการบดี (PSU Smart Team) อันเป็นโครงการต่อเนื่องและผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มาแต่ต้น แต่ด้วยสำนักวิทยบริการเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ผมจึงมีโอกาสเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการเขียนจะเป็นแบบจับประเด็นมาเขียน (เท่าที่จำได้) ไม่ได้เรียบเรียงตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้อาจขาดความต่อเนื่อง

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ amnat

รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน Innovation Learning Technology ประจำปี 2560

รูปภาพของ anupap.d

การ Streaming ผ่าน YouTube โดยใช้โปรแกรม Vmix

          ในปัจจุบันการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต (Streaming) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แม้แต่รายการโทรทัศน์ช่องต่างๆ ก็ได้ให้ความสำคัญกับการ Streaming ซึ่งสามารถกระทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพียงแค่อาศัยสื่อกลางที่มีลักษณะแบบเครือข่ายสังคม (Social Network) ซึ่งสื่อกลางที่มีอิทธิพลและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับได้ง่ายคือ YouTube และ Facaebook

                        

การ Streaming ผ่าน YouTube โดยใช้โปรแกรม Vmix

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ tagonrat.t

หลองตอก

พิธีหลองตอก       

        ในวัน แรม 8 ค่ำ เดือน 8 จะเป็นประเพณีที่คนในภาคใต้เรียกว่าหลองตอก (ฉลองข้าวตอก) ข้าวตอกจะทำกันในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านจะนำข้าวตอกไปทำบุญถวายพระ ในเทศกาลเข้าพรรษา ช่วงแรกๆชาวบ้านจะเรียกว่า หัวษา ในคืนแรกชาวบ้านจะนำข้าวตอกไปที่วัด จะนำไปวางไว้ที่โรงธรรม พระจะฉันได้ก็ต่อเมื่อได้ทำพิธี หลองตอก (ฉลองเข้าตอก) เพื่อพระจะได้มีอาหารฉัน (กิน) ในช่วงหน้าฝน เมื่อสมัยก่อน ก่อนวันเข้าพรรษาแต่ละบ้านจะมีการคั่วตอกกันอย่างสนุกสนาน

รูปภาพของ tagonrat.t

ขั้นตอนการเตรียมทรัพยาการสารสนเทศ

ขั้นตอนการเตรียมทรัพยาการสารสนเทศก่อนนำออกบริการ

1. นำ Label ที่ได้ในส่วนที่เป็นเลขหมู่หนังสือไปติดที่สันหนังสือโดยห่างจากขอบล่างประมาณ   1 นิ้ว หรือนำไปปิดที่มุมล่างด้านซ้ายห่างจากขอบสันและขอบด้านล่างขึ้นมาประมาณ  1 นิ้ว เพื่อให้สันหนังสือมีความเป็นระเบียบมีมาตรฐานเดียวกันและดูสวยงาม มีขั้นตอนดังนี้

1.1   ทำกรอบสี่เหลี่ยม โดยใช้กระดาษแข็งมาตัดเป็นกรอบ ด้านขวา 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว 

รูปภาพของ kkritsak

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล

ในภาวะปัจจุบันระบบการพิมพ์ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในวงการพิมพ์มากยิ่งขึ้น

ข้อดีสำหรับระบบพิมพ์ดิจิตอล

1.  สามารถพิมพ์จำนวนขั้นต่ำได้ด้วยปริมาณที่ต้องการได้ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์คราวละมากมาก

2. ความรวดเร็วในการจัดพิมพ์ ลดขั้นตอนในการทำงาน

3. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน

4.สามารถคำนวนค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว

5.งานสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องมีแม่พิมพ์

6.ลดขั้นตอนในการสร้างดัมมี่

7.ผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ ได้ไม่กี่ขั้นตอน

8. คุณภาพตรวจสอบได้

รูปภาพของ kkritsak

รู้ทันโรค เส้นเลือดในสมองตีบ

เล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่ประสพ

1.  เส้นเลือดในสมองตีบในรายที่มีอายุไม่มากเช่นตัวผม อาจเกิดมาจากกรรมพันธุ์ เพราะอาจมีการสะสมไขมันในเลือดตั้งแต่เด็ก การปฏิบัติตัว การรับประทานของคนในครอบครัว

ข้อนี้อาจจะจริง เพราะพ่อผมเสียชีวิตด้วยโรคนี้ตอนอายุ 53 ปี

2. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ต้องไม่มัน ไม่เค็ม ไม่หวาน ไม่รับประทานข้าวเยอะเกินไป อาหารจำพวกแป้งควรลด ฟาสฟูดตัวการสำคัญ อาหารเย็นงดได้เป็นดี น้ำมันควรเป็นน้ำมันมะกอก หรือน้ำมันมะพร้าว งดน้ำมัน่ถั่วเหลือง

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS