รูปภาพของ Memento_i

User frosting /MODERN USER MANAGEMENT FOR PHP

User frosting เป็นระบบ Starter สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการฟังก์ชั่น User Management (ต้องการทุกระบบงานนั่นแหละ) แบบที่มีการแบ่งสิทธิพื้นฐาน Role & Permission มาให้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบสะดวก รวดเร็วขึ้นเยอะมาก เพราะฟังก์ชั่นที่ว่านี้เกือบจะทุกระบบต้องมีใช้งานกัน แต่ใช้เวลาทำตรงนี้นานมาก (ไม่ชอบพึ่งพา Framework) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ project ขนาดเล็ก ตัวระบบ admin ที่ทำออกมาก็หน้าตาสวยงาม 

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ Memento_i

Tell Me More 2560 is coming

คล้าย ๆ Winter is coming แต่น่าจะสำคัญและถูกเฝ้ารอมากกว่า เพราะรายงาน LU รอบนี้ไม่ถึงเกณฑ์ประเมินกันหลายคน (ฮา)

เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยจะทำการเปิดการเรียน Tell Me More ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับทุกคณะและหน่วยงาน สำนักวิทยบริการเองก็เลยทำการสำรวจผู้สนใจ โดยเปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/8RafzNbP1dwhfxET2 ตั้งแต่ 23 - 31 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา (ปิดรับแล้ว) ห้อยท้ายไปว่า "ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน" ก็เลยได้ผลตอบรับดีและเร็วเกินคาด หุหุ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ Memento_i

ทำความรู้จัก OAR e-Services

ทำความรู้จัก OAR e-Services

เมื่อไม่นานมานี้ งานไอทีห้องสมุดได้ทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวหนึ่งขึ้นมา มีชื่อว่า OAR e-Services จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะรวบรวมรายละเอียดของ เว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ และ ฐานข้อมูล ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งเพื่อการดำเนินงานภายในขององค์กรเอง และการบริการผู้ใช้ของสำนักฯ อาจจะเรียกว่าเป็นเว็บท่าของระบบ Inhouse Databases ของสำนักวิทยบริการก็ได้

คำสำคัญ: 

วิธี backup Bookmarsk ของ Firefox ในกรณีที่ windows พัง แต่ HDD ยังใช้งานได้

นำ HDD ไปต่อเครื่องใหม่แล้วไปยัง copy file ทั้งหมดที่อยู่ใน
E:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x0hekjmu.default\bookmarkbackups

E คือ Drive ใหมที่เห็น

Administrator คือ User ที่ใช้งานก่อน Windows พัง

x0hekjmu.default คือ ชื่อ Profle ก่อน Windows พัง ปกติ จะมีอยู่ 1 อันเทานั้น

รูปภาพของ tagonrat.t

บทความวิจัย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของนักศึกษา

คลิกดูบทความวิจัย

การใช้งาน Google Document

KM เรื่อง Google Document
ด้วยภาระงานในปัจจุบันมีจำนวนมาก จึงคิดว่าหากบุคลากรมีเครื่องมือการทำงานที่สามารถทำให้งานออกมารวดเร็ว และสามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงอยากแนะนำ การพิมพ์ด้วยเสียง ผ่านทาง Google Document ในบางชิ้นงานที่สามารถใช้ได้ 
มีขั้นตอน ดังนี้
1. เข้า Website : www.google.co.th
2. เลือกเมนู   เอกสารดังรูป 

การบริหารงานพัสดุมหาวิทยาลัยในกำกับ

รูปภาพของ golfetech

การบริหารเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ (ผู้ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) จัดการบรรยายในหัวข้อ การบริหารเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาเขตปัตตานี วิทยากรโดย คุณ Z

วิทยากรเปิดประเด็นด้วยเรื่องเล่าของผู้เกษียณคนหนึ่ง โดยให้โจทย์ว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะพอใช้ โดยมีสูตรในการคำนวนง่ายๆ คือ

จำนวนเงินที่ต้องการใช้ต่อเดือน x 12 (เดือน) x จำนวนปีที่คิดว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณจนเสียชีวิต

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ golfetech

Productivity by Happy Workplace

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่อง Productivity by Happy Workplace เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ วิทยากรโดย ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

คำสำคัญ: 

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS