รูปภาพของ schanan

การแก้ปัญหาและการวางระบบจราจรใน ม.อ.ปัตตานี

           วันนี้ผมได้อ่านมติที่ประชุมวิทยาเขตปัตตานี  รู้สึกดีใจที่ผู้บริหารได้เริ่มตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยด้านการจราจร อย่างน้อยวันนี้ก็มีผู้ที่คิดจะให้เกิดความปลอดภัยด้านการจราจรแล้วล่ะ ในมติที่ประชุมมีออกมา 7 ข้อ    ในข้อ1 และข้อ 2 น่าจะรวมเป็นเรื่องเดียวกัน  ก็คือเรื่องป้ายถนนและป้ายบอกทาง  เรื่องที่สองก็คือเรื่องป้ายโฆษณาที่บดบังการมองเห็น   เรื่องที่สามคือเรื่องการแก้ปัญหาขับรถเร็ว  เรื่องที่สี่คือเรื่องการจัดระเบียบการจราจร  เรื่องที่ห้าคือเรื่องที่จอดรถ  และเรื่องสุดท้ายคือการตัดต้นไม้(ซึ่งไม่น่าเกี่ยวกับการจราจร)

รูปภาพของ golfetech

ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ผม พี่อำนาจ พี่วิษณุได้มีโอกาสไปร่าวมสัมมนา เรื่อง ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ณ โรงแรงโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การสัมมนาด้านสิขสิทธิ์มุ่งเน้นประเด็นการก้าวล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และการคุ้มครองสิทธิ์ของตนเอง

รูปภาพของ golfetech

ชีวิต การงาน ความสุข

ความจริงน่่าจะให้ชื่อเรื่องว่า "ชีวิต การงาน ความสำเร็จ" เพราะความสำเร็จน่าจะเท่ากับความสุข แต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่เสมอไป ถามว่าทำไมไม่แน่เสมอไป ในสังคมเรามีผู้คนหลากหลายความสามารถ หลากหลายความชอบ อาชีพจึงมีเยอะแยะมากมาย ชาวนา ชาวนสวน ชาวไร่ แม่บ้าน แม่ค้า พ่อขาย นักธุรกิจ นักการตลาด นักการขาย ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้านายจ่าย (ต้องมีสักคนที่ต้องจ่าย) แล้วอาชีพไหนที่จะนำผู้ประกอบอาชีพไปสู่ความสุข อันเป็นเป้าหมายปลายทางของชีวิตที่ทุกคนต้องการไปถึง

รูปภาพของ kkritsak

เคลียร์ซับหมึก เครื่องพิมพ์ Cannon MP287

วันนี้ (270155) ผมได้รับเชิญจากคุณอ่ำให้ไปช่วยแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์  Cannon Mp 287 

อาการขึ้น P07 ซึ่งเป็นอาการที่ผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนก็เลยต้องให้อาจารย์ google ช่วย

เลยได้ข้อมูลในการจัดการเคลียร์ซับหมึกตามขั้นตอนดังนี้

   1.ปิดเครื่องพริ้นเตอร์ รอจนไฟที่ปุ่ม Power ดับ
   2. กดปุ่ม Power พร้อมกันกับปุ่ม Stop/ Reset
   3. ปล่อยปุ่มStop/ Reset และกดไป 5 ครั้ง (ปุ่ม Power ยังไม่ปล่อยนะครับ)
   4. จากนั้นเมื่อปุ่มครั้งที่ 5 กดไปแล้ว ค่อยปล่อยปุ่ม Power จากนั้นรอจนกว่า ไปเขียวจะหยุดนิ่ง
 

รูปภาพของ Wissanu

ภาษิต คำคม KM

ภาษิต คำคม KM

Knowledge resides in the users and not in the collection.
     ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้ 
     (Y. Maholtra)

     KM is a Journey, not a destination.
    การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง
     (Warick Holder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai)

รูปภาพของ skittiphong

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กลยุทธ์พิชิตบุคลากรดีเด่น

ทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1. คุณพิเชษฐ เพียรเจริญ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการประเมินบุคลากรดีเด่น ปี 54

  2. คุณอำนาจ สุคนเขตร์       บุคลากรดีเด่น ปี 52

  3. คุณกิตติพงศ์  เซ่งลอยเลื่อน      บุคลากรดีเด่น ปี 54

 

จัด KM เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปภาพของ golfetech

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Google Doc

จากการแลกเปลี่ยนรู้เรื่อง Google Doc เมื่อวันที่ 18 พฤษจิกายน 2554 วิทยากรนำการแลกเปลี่ยนเรียนู้ คือ คุณกฤษฎ์ คงสีพุฒ ได้ฉายให้เห็นภาพรวมการทำงานของ Google Doc และการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการสำรวจความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ใช้ หรือแม้กระทั่งงานวิจัยก็ตาม

รูปภาพของ schanan

การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา


(ระยะเริ่มต้นเสร็จสิ้นเดือน มกราคม 2555)

ส่วนประกอบของคู่มือการปฎิบัติงาน 

1 ปกหน้า

คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง .....................
จัดทำโดย ........................
ตำแหน่ง ...............
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ....................

รูปภาพของ schanan

การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554-2555

        ผมเข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 54 ที่หาดใหญ่ครับ   วาระการประชุมที่สำคัญคือ รับทราบผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอปีงบประมาณ 2554 ที่สิ้นสุดไปเมื่อ 30 ก.ย. 54  และเพื่อกลั่นกรองแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในปีงบประมาณ 2555 ที่เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งเท่ากับขณะนี้ผ่นไปแล้ว 2 เดือน  เหลือเวลาทำงานอีก 10 เดือนครับ  ผมจะขอพูดถึงประเด็นสำคัญๆ ของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับ

รูปภาพของ schanan

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับที่เท่าไร จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก

            ผมเข้าไปค้นหาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกที่ QS Top Universities เพราะอยากรู้ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับที่เท่าไร  ได้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ครับ
ปี 2005 อยู่อันดับ 481
ปี 2006 อยู่อันดับ 481
ปี 2007 อยู่อันดับ 525=
ปี 2008 อยู่อันดับ 501+
ปี 2009 อยู่อันดับ 501-600
ปี 2010 อยู่อันดับ501-550
ปี 2011 อยู่อันดับ 601+

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS