รูปภาพของ jutarut.k

การอ่านชั้นหนังสือ

               การอ่านชั้นหนังสือ เป็นบริการใหม่ของบรรณารักษ์  PR Services ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  เพื่อการตรวจสอบการจัดเรียงหนังสือบนชั้น บริการนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้บริการให้สามารถค้นหาหนังสือจากชั้นได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น โดยบรรณารักษ์ PR Services ประจำวัน จะต้องอ่านชั้นหนังสือ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของการจัดชั้นว่า ถูกต้องหรือไม่ ผิดพลาดกี่รายการ และหากพบหนังสือที่ผิดพลาดจะดำเนินการนำขึ้นชั้นให้ถูกต้อง และรายงานให้ผู้รับผิดชอบชั้นได้รับทราบเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความระมัดระวังและความรอบคอบต่อไป

ขั้นตอนของการดำเนินการอ่านชั้นหนังสือ

กรดไหลย้อน

กรดไหลย้อนเป็นโรคที่น้ำย่อยหรือกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนไปที่หลอดอาหารเนื่องจากความผิดปกติของหูรูดหลอดอาหารทำให้เกิดการอักเสบมักพบในคนทำงานที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่สาเหตุจากการกินอาหารเย็นดึกแล้วเข้านอนทันทีหลังอาหาร ดื่มแอลกอฮอล์/น้ำอัดลม อาการที่พบคือ จุกแน่น ปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก เรอบ่อย รู้สึกขมในคอ อาจมีอาการเจ็บคอหรือไอเรื้อรัง

คำสำคัญ: 

รู้ยัง? ลูกใบย่านาง ช่วยรักษาฝี !

 

ลูกย่างนาง

สรรพคุณอย่างหนึ่งของลูกย่านางที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้คือ รักษาฝีได้หายขาด เพียงแค่ทาน ผลสุกของลูกย่านางเพียง 10 ลูก เองค่ะ  เราก็จะไม่กลับมาเป็นฝีอีกเลยค่ะ

คำสำคัญ: 

ขอ UserID ของ LINE

โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ LINE ทุกคนจะมี Line User ID และ Line Display Name ไว้ใช้งาน แต่ส่วนมากจะจำสับสนระหว่าง Line User ID และ Line Display Name ซึ่ง้ขอแตกต่างของทั้งสองนี้คือ

Line User ID คือชื่อที่มีไว้สำหรับให้คนอื่นหา account ของเราเจอ และแอดมา
Line Display Name คือ ชื่อที่เราตั้งไว้ให้คนอื่นเห็น เวลาเรา Chat

ซึ่งทั้งสองตัวใช้กับผู้ใช้มนุษย์ที่ใช้โปรแกรม LINE

แล้ว UserID ของ LINE ในบทความนี้คือะไร

คำสำคัญ: 

การขอ token ของ line notify

คู่มือการสมัครใช้บริการ LINE Notify
เป็นขั้นตอนการสมัครใช้บริการ LINE Notify เพื่อนำ token ไปใช้งานในระบบแจ้งเตือนบริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ผ่าน  LINE ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ให้เข้าเว็บที่ https://notify-bot.line.me/en/ แล้วเพิ่ม LINE Notify เป็นเพื่อนโดยใช้มือถือสแกนบาร์โค้ดไปที่ QR Code ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดง QR Code LINE Notify

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ amnat

เพิ่มขนาดพื้นที่ VirtualBox HardDisk (VDI) ให้ใหญ่ขึ้น

เริ่มจาก

1. Shutdown VirtualBox Machine ตัวที่ต้องการ

2. ค้นหาตำแหน่งและชื่อของ VirtualBox HardDisk (VDI) 

คำสำคัญ: 

6 เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณใช้ Mobile Banking ได้อย่างปลอดภัย

รูปภาพของ raweewon.k

ซาลส์บวร์ก, ออสเตรีย (Salzburg, Austria): แหล่งเหมืองเกลือในประวัติศาสตร์ บ้านเกิดโมสาร์ทคีตกวีชื่อดัง

ซาลส์บวร์ก, ออสเตรีย (Salzburg, Austria): แหล่งเหมืองเกลือในประวัติศาสตร์ บ้านเกิดโมสาร์ทคีตกวีชื่อดัง

รูปภาพของ Kamonthip.i

วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูลข้อสอบเก่า

เรามาทำความรู้จักฐานข้อมูลข้อสอบเก่ากันก่อนนะค่ะ

ฐานข้อมูลข้อสอบเก่า  คือ จัดเก็บข้อสอบเก่า ทั้งที่เป็นข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และข้อสอบย่อย ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีข้อสอบจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสื่อสาร
 

** ข้อสอบเก่าได้มาจากอาจารย์คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยบริจาคให้แก่หอสมุดฯเพื่อให้นักศึกษาสามารถดูข้อสอบเป็นแนวทางในการสอบ

วิธีการเข้าใช้งานฐานข้อมูลข้อสอบเก่า

รูปภาพของ anchalee.k

บริการ IT-Zone และห้องคอมพิวเตอร์ (IT-Zone and Computer Room Services)

บริการ IT-Zone และห้องคอมพิวเตอร์

(IT-Zone and Computer Room Services)

          หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จัดบริการ IT Zone และห้องคอมพิวเตอร์ ณ ชั้น 3  อาคารสำนักวิทยบริการ เพื่อการสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเพื่อให้บริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ สำหรับการเรียนการสอน

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS