รูปภาพของ fikree.c

การชงกาแฟดำไม่ให้เปรี้ยว

สำหรับคอกาแฟดำที่ไม่ชอบรสเปรี้ยวๆลองทำดูครับ

วิธีทำ

รูปภาพของ fikree.c

การเขียนแผ่น CD DVD โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วย

หากเราไม่ได้ลงโปรแกรม เขียนแผ่น CD DVD ในเครื่องของเรา เราก็สามารถขียนแผ่น CD DVDได้โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเลย
โดย สามารถเขียนแผ่น CD DVD ผ่าน windows ได้เลย
 

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้กันเลย

1. เลือกที่ Files หรือ Folders ที่เราต้องการเขียนลงบนแผ่น CD DVD

2. Click ขวา จากนั้นเลือกที่ Sent to แล้วเลือกที่ Drive CD-Writer

 

รูปภาพของ nitiporn.s

สสอท. เวทีนำเสนอผลงาน

           เรื่องเล่าจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร

 

รูปภาพของ nitiporn.s

งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดการและตรวจสอบความสมบูรณ์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนทำการวิเคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ดีวีดี (DVD) หรือ ซีดี (CD) ซึ่งเป็นวัสดุที่ให้ทั้งภาพและเสียง  ให้บริการที่ห้องโสตทัศนศึกษา

ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

ลักษณะของซีดี (CD) และดีวีดี (DVD)

                                   2.png    

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

เปิดตำรา วิธีชงชาอย่างไรให้หอมอร่อยด้วยขั้นตอนแบบง่ายๆ

เปิดตำรา วิธีชงชาอย่างไรให้หอมอร่อยด้วยขั้นตอนแบบง่ายๆ

รูปภาพของ sirirat.m

จิตบริการ (Service Mind)

 

 

จิตบริการ (Service Mind)

           การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี หรือ Service Mind

จิต หรือ MIND ถ้าแยกอักษรออกก็จะได้ ดังนี้

          M = Make believe คือ ความเชื่อ ความศรัทธา

           I = Insist คือ ยืนยัน

           N = Necessitate คือ การให้ความสำคัญ

           D = Devote คือ การอุทิศตน

รูปภาพของ waemuhama.m

พ.ร.บ.รถยนต์ คืออะไร มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร

พ.ร.บ.รถยนต์ นั้นเป็นการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยมีกฎหมายออกมาบังคับให้รถยนต์ทุก

รูปภาพของ waemuhama.m

ตั้งค่า update Windows ผ่าน server psu

ตั้งค่า update Windows ผ่าน server psu มึขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.Start > Run > gpedit.msc

                         ดังรูปด้านล่าง ดังนี้

                                       

2.Computer Configuration > Administrative Template > Windows

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS