รูปภาพของ khanitsorn.r

การบริหารเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ (ผู้ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) จัดการบรรยายในหัวข้อ การบริหารเงินสไตล์มนุษย์เงินเดือน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาเขตปัตตานี วิทยากรโดย คุณ Z

วิทยากรเปิดประเด็นด้วยเรื่องเล่าของผู้เกษียณคนหนึ่ง โดยให้โจทย์ว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะพอใช้ โดยมีสูตรในการคำนวนง่ายๆ คือ

จำนวนเงินที่ต้องการใช้ต่อเดือน x 12 (เดือน) x จำนวนปีที่คิดว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณจนเสียชีวิต

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ khanitsorn.r

Productivity by Happy Workplace

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่อง Productivity by Happy Workplace เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ วิทยากรโดย ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ anupap.d

การ Streaming ผ่าน Facebook โดยใช้โปรแกรม Vmix

                   

วิธีการ Streaming ผ่าน Facebook โดยใช้โปรแกรม Vmixการ Streaming ผ่าน Facebook โดยใช้โปรแกรม Vmix

          1. ทำการ Login เข้าระบบ Facebook จากนั้นเข้าไปยัง URL: https://www.facebook.com/live/create เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันการถ่ายทอดสด คลิกเมนูสร้างสตรีมสด ดังภาพ

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ khanitsorn.r

คิดเชิงกลยุทธ์ = คิดให้ชนะ ใครเป็นอย่างไรช่างมัน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผมมีโอกาสได้ฟัง รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร บรรยายเรื่อง "การคิดเชิงกลยุทธ์และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของสำนักงานอธิการบดี (PSU Smart Team) อันเป็นโครงการต่อเนื่องและผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้มาแต่ต้น แต่ด้วยสำนักวิทยบริการเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ผมจึงมีโอกาสเข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการเขียนจะเป็นแบบจับประเด็นมาเขียน (เท่าที่จำได้) ไม่ได้เรียบเรียงตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้อาจขาดความต่อเนื่อง

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ amnat

รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน Innovation Learning Technology ประจำปี 2560

รูปภาพของ anupap.d

การ Streaming ผ่าน YouTube โดยใช้โปรแกรม Vmix

          ในปัจจุบันการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต (Streaming) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แม้แต่รายการโทรทัศน์ช่องต่างๆ ก็ได้ให้ความสำคัญกับการ Streaming ซึ่งสามารถกระทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพียงแค่อาศัยสื่อกลางที่มีลักษณะแบบเครือข่ายสังคม (Social Network) ซึ่งสื่อกลางที่มีอิทธิพลและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับได้ง่ายคือ YouTube และ Facaebook

                        

การ Streaming ผ่าน YouTube โดยใช้โปรแกรม Vmix

คำสำคัญ: 

รูปภาพของ tagonrat.t

หลองตอก

พิธีหลองตอก       

        ในวัน แรม 8 ค่ำ เดือน 8 จะเป็นประเพณีที่คนในภาคใต้เรียกว่าหลองตอก (ฉลองข้าวตอก) ข้าวตอกจะทำกันในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านจะนำข้าวตอกไปทำบุญถวายพระ ในเทศกาลเข้าพรรษา ช่วงแรกๆชาวบ้านจะเรียกว่า หัวษา ในคืนแรกชาวบ้านจะนำข้าวตอกไปที่วัด จะนำไปวางไว้ที่โรงธรรม พระจะฉันได้ก็ต่อเมื่อได้ทำพิธี หลองตอก (ฉลองเข้าตอก) เพื่อพระจะได้มีอาหารฉัน (กิน) ในช่วงหน้าฝน เมื่อสมัยก่อน ก่อนวันเข้าพรรษาแต่ละบ้านจะมีการคั่วตอกกันอย่างสนุกสนาน

รูปภาพของ tagonrat.t

ขั้นตอนการเตรียมทรัพยาการสารสนเทศ

ขั้นตอนการเตรียมทรัพยาการสารสนเทศก่อนนำออกบริการ

1. นำ Label ที่ได้ในส่วนที่เป็นเลขหมู่หนังสือไปติดที่สันหนังสือโดยห่างจากขอบล่างประมาณ   1 นิ้ว หรือนำไปปิดที่มุมล่างด้านซ้ายห่างจากขอบสันและขอบด้านล่างขึ้นมาประมาณ  1 นิ้ว เพื่อให้สันหนังสือมีความเป็นระเบียบมีมาตรฐานเดียวกันและดูสวยงาม มีขั้นตอนดังนี้

1.1   ทำกรอบสี่เหลี่ยม โดยใช้กระดาษแข็งมาตัดเป็นกรอบ ด้านขวา 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว 

รูปภาพของ kkritsak

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล

ในภาวะปัจจุบันระบบการพิมพ์ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในวงการพิมพ์มากยิ่งขึ้น

ข้อดีสำหรับระบบพิมพ์ดิจิตอล

1.  สามารถพิมพ์จำนวนขั้นต่ำได้ด้วยปริมาณที่ต้องการได้ ไม่จำเป็นต้องพิมพ์คราวละมากมาก

2. ความรวดเร็วในการจัดพิมพ์ ลดขั้นตอนในการทำงาน

3. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน

4.สามารถคำนวนค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว

5.งานสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องมีแม่พิมพ์

6.ลดขั้นตอนในการสร้างดัมมี่

7.ผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ ได้ไม่กี่ขั้นตอน

8. คุณภาพตรวจสอบได้

หน้า

สมัครสมาชิก การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการ ตั้งค่า RSS